Διαδρομή πλοήγησης

Ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας

Σ' αυτή τη σελίδα θα βρείτε:

Εκθέσεις που παρουσιάζουν λεπτομερώς τα επιτεύγματα της ΓΔ Επιχειρήσεις και Βιομηχανία και τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν.

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων παρουσιάζει τα επιτεύγματα της ΓΔ και τους αντίστοιχους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια των δραστηριοτήτων ενός έτους. Αποτελεί τον « καθρέφτη» του ετήσιου προγράμματος εργασίας. Αποτελεί επίσης την έκθεση διαχείρισης του γενικού διευθυντή προς την Επιτροπή σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του ως κύριου διατάκτη κατά τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

2011

Έκθεση pdf - 624 KB [624 KB] English (en)

2010

Έκθεση pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

2009

Έκθεση pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

2008

Έκθεση pdf - 297 KB [297 KB] English (en)

 • Παραρτήματα 1 - 3 pdf - 174 KB [174 KB] English (en)
 • Παράρτημα 4 pdf - 149 KB [149 KB] English (en)
 • Παράρτημα 5 pdf - 54 KB [54 KB] English (en)
 • Παράρτημα 6 pdf - 8 KB [8 KB] English (en)

2007

Έκθεση pdf - 602 KB [602 KB] English (en)

 • Παράρτημα 1 pdf - 4 MB [4 MB] English (en)

2006

Έκθεση pdf - 234 KB [234 KB] English (en)

 • Παραρτήματα 1 - 3 pdf - 45 KB [45 KB] English (en)
 • Παράρτημα 4 μέρος α pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
 • Παράρτημα 4 μέρος β pdf - 28 KB [28 KB] English (en)

2005

Έκθεση pdf - 228 KB [228 KB] English (en)

 • Παραρτήματα 1 - 3 pdf - 219 KB [219 KB] English (en)
 • Παράρτημα 4 μέρος 1 pdf - 69 KB [69 KB] English (en) (δημοσιονομικά στοιχεία )
 • Παράρτημα 4 μέρος 2 pdf - 48 KB [48 KB] English (en) (λογιστικά στοιχεία )

2004

Έκθεση pdf - 314 KB [314 KB] English (en)

 • Παραρτήματα 1 - 2 pdf - 67 KB [67 KB] English (en)
 • Παράρτημα 3 pdf - 108 KB [108 KB] English (en)

2003

Έκθεση pdf - 3 MB [3 MB] English (en)

 • Παράρτημα 1 pdf - 593 KB [593 KB] English (en)
 • Παράρτημα 2 pdf - 7 MB [7 MB] English (en)
 • Παράρτημα 3 pdf - 923 KB [923 KB] English (en)

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση