Навигационна пътека

Годишни доклади за дейността

Доклади, съдържащи подробна информация за постиженията на ГД "Предприятия и промишленост" през годината и усвоените средства.

Годишният доклад за дейността представя постижения та и изразходваните средства от ГД в рамките на дейностите за периода от една година. Играе ролята на "отражение" на годишната работна програма. Също така представлява доклад за управление на генералния директор до Комисията за изпълнението на неговите задължения в качеството му на вторично упълномощен разпоредител на бюджетни кредити при управлението на бюджета на ЕС.

2011 г.

Доклад pdf - 624 KB [624 KB] English (en)

2010 г.

Доклад pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

2009 г.

Доклад pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

2008 г.

Доклад pdf - 297 KB [297 KB] English (en)

 • Приложение 1 - 3 pdf - 174 KB [174 KB] English (en)
 • Приложение 4 pdf - 149 KB [149 KB] English (en)
 • Приложение 5 pdf - 54 KB [54 KB] English (en)
 • Приложение 6 pdf - 8 KB [8 KB] English (en)

2007 г.

Доклад pdf - 602 KB [602 KB] English (en)

 • Приложение 1 pdf - 4 MB [4 MB] English (en)

2006 г.

Доклад pdf - 234 KB [234 KB] English (en)

 • Приложение 1 - 3 pdf - 45 KB [45 KB] English (en)
 • Приложение 4, част "a" pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
 • Приложение 4, част "б" pdf - 28 KB [28 KB] English (en)

2005 г.

Доклад pdf - 228 KB [228 KB] English (en)

 • Приложение 1 - 3 pdf - 219 KB [219 KB] English (en)
 • Приложение 4, част 1 pdf - 69 KB [69 KB] English (en) (Бюджетни данни)
 • Приложение 4, част 2 pdf - 48 KB [48 KB] English (en) (Счетоводни данни)

2004 г.

Доклад pdf - 314 KB [314 KB] English (en)

 • Приложение 1 - 2 pdf - 67 KB [67 KB] English (en)
 • Приложение 3 pdf - 108 KB [108 KB] English (en)

2003 г.

Доклад pdf - 3 MB [3 MB] English (en)

 • Приложение 1 pdf - 593 KB [593 KB] English (en)
 • Приложение 2 pdf - 7 MB [7 MB] English (en)
 • Приложение 3 pdf - 923 KB [923 KB] English (en)

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта