Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ytterligare verktyg

Avtal och bidrag - affärsmöjligheter

Eurosedlar

Företag som vill arbeta med GD Näringsliv eller ansöka om finansiering har regelbundet tillgång till ett flertal olika avtal och bidrag.

Inom ramverket för offentlig upphandling av kontrakt erbjuder GD Näringsliv regelbundet företag en möjlighet att lämna anbud. Dessa anbud är speciella förfaranden där företag som vill vinna kontrakt om bygg- och anläggningsarbeten, leveranser eller tjänster kan lämna sina anbud.

GD Näringsliv ger även organisationer möjlighet att söka bidrag genom att lämna motioner. Dessa erbjudanden riktar sig till leverantörer som vill lämna motioner om en specifik råvara eller tjänst. Ett bidrag eller en subvention är ett direkt finansiellt bidrag från Europeiska kommissionen med syfte att stödja en specifik åtgärd eller ett specifikt projekt av icke-kommersiell karaktär, för att täcka stödmottagarens stödberättigande uppkomna kostnader.

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän