Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Πρόσθετα εργαλεία

Συμβάσεις και επιχορηγήσεις - πρόσβαση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες

Ευρώ χαρτονομίσματα

Διάφορες συμβάσεις και επιχορηγήσεις διατίθενται συστηματικά σε εταιρείες ή οργανισμούς που επιθυμούν να συνεργαστούν με τη ΓΔ Επιχειρήσεις και βιομηχανία ή να ζητήσουν χρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, η ΓΔ Επιχειρήσεις και βιομηχανία οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα προσκλήσεις υποβολής προσφορών. Πρόκειται για ειδικές διαδικασίες που έχουν ως στόχο τη συγκέντρωση ανταγωνιστικών προσφορών από διάφορες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναλάβουν έργα και συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών.

Η ΓΔ Επιχειρήσεις και βιομηχανία δίνει επίσης την ευκαιρία σε οργανώσεις να λάβουν επιχορηγήσεις μέσω των προσκλήσεων υποβολής προσφορών.

Πρόκειται για προσκλήσεις σε προμηθευτές να υποβάλουν μια πρόταση σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. Μια επιχορήγηση ή επιδότηση είναι μια άμεση οικονομική συνεισφορά που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να στηρίξει μια συγκεκριμένη δράση ή έργο μη εμπορικού χαρακτήρα με σκοπό να καλύψει όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των δικαιούχων.

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο