Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Πρόσθετα εργαλεία

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών

  • 13/06/2015Service contract: advanced mission concepts - R&D for a Galileo regional serviceenΠροθεσμία: : 03/09/2015
  • 09/06/2015Study on the review of the list of critical raw materialsenΠροθεσμία: : 04/09/2015
  • 05/08/2015European Sustainable Chemicals Support Service (EASME/COSME)enΠροθεσμία: : 09/09/2015
  • 08/07/2015REACH baseline studyenΠροθεσμία: : 14/09/2015
  • 27/06/2015Service contract: Ionosphere prediction serviceenΠροθεσμία: : 16/09/2015
  • 28/07/2015Technical and administrative secretariat of the European innovation partnership on raw materialsenΠροθεσμία: : 16/09/2015
  • 29/07/2015Study on analysis, development and testing of the Unique Formula Identifier (UFI) for information to be submitted to poison centresenΠροθεσμία: : 18/09/2015
  • 06/08/2015Study on a product categorisation system for information to be submitted to poison centres, according to Article 45(4) of EC Reg. No 1272/2008 (CLP)enΠροθεσμία: : 25/09/2015
  • 04/08/2015Service contract: Advance mission concepts - EGNOS authenticationenΠροθεσμία: : 28/09/2015
  • 06/08/2015Service contract: future navigation and timing evolved signalsenΠροθεσμία: : 30/09/2015

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο