Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Výzvy na predloženie ponúk

Kalkulačka na kope eurobankoviek

Výzvy na predloženie ponúk sú postupy, ktoré sa používajú na získanie ponúk od spoločností uchádzajúcich sa o zákazky, dodávky alebo uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb v rámci verejného obstarávania.

Výzvy na predloženie ponúk, zadané zákazky a predbežné informatívne oznámenia nájdete na webovej lokalite TED (Tenders Electronic Daily – verejné súťaže denne v elektronickej podobe). Ide o elektronickú verziu Dodatku S k Úradnému vestníku Európskej únie.

TED poskytuje bezplatný prístup k obchodným príležitostiam. Aktualizuje sa päťkrát týždenne o približne 1 500 oznámení o verejnom obstarávaní z Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a mimo nich.

Oznámenia o obstarávaní sa môžu prehliadať, vyhľadávať a triediť podľa krajín, regiónov, obchodného odvetvia a ďalších hľadísk.

Informácie o každom dokumente obstarávania sú uverejnené v 24 úradných jazykoch EÚ. Všetky oznámenia od inštitúcií Európskej únie sa v týchto jazykoch uverejňujú v úplnom znení.

Osobné doručenie ponúk

Ponuky, ktoré sa majú predložiť Komisii osobne (osobne, zástupcom alebo kuriérskou službou), je potrebné doručiť na túto adresu:

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre podnikanie Výzva na predloženie ponúk č.: ENTR/XX(rok)/XX(interné číslo) Názov útvaru, X.X (útvar riaditeľstva) Avenue du Bourget, 1 1140 EVERE Belgium

Ako sa dostanem na AVENUE DU BOURGET?

Pozrite si mapuDeutschEnglishfrançais, malé okno v pravom hornom rohu:
Budova na adrese Avenue du Bourget 1-3 je označená skratkou DAV1 (odporúčame zobrazenie mapy s mierkou 100 %)

Ďalšie informácie vám poskytne Útvar služieb Komisie na adrese Avenue du Bourget 1:
Tel. č. (recepcia): +32 2 29 92 681

Pozrite si tiež zoznam budov, v ktorých sídli Komisia DeutschEnglishfrançais

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi