This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Cosán nascleanúna

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Uirlisí breise

Gairmeacha tairiscintí

Áireamhán ina luí ar charn nótaí euro

Is nósanna imeachta iad gairmeacha tairiscintí a chuirtear i bhfeidhm le tairiscintí a spreagadh ó chuideachtaí atá san iomaíocht le haghaidh conarthaí oibre, soláthair nó seirbhíse sa chreatlach de sholáthar poiblí.

Glaonna ar thairiscintí, ar bhronnadh conarthaí agus ar fhógraí réamheolais, faightear ar líne iad ar Thairiscintí Leictreonacha Laethúla (TED), leagan leictreonach den Fhorlíonadh S d'Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Soláthraíonn TED rochtain saor in aisce ar dheiseanna gnóthais. Nuashonraítear cúig uair sa tseachtain é agus 1500 fógra soláthair go neasach ann ón Aontas Eorpach, an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch agus lastall.

Is féidir brabhsáil, cuardach agus fógraí soláthair a rangú de réir tíre, réigiúin, earnála gnóthais agus a thuilleadh.

Foilsítear faisnéis ar gach cáipéis sholáthair i 24 teanga oifigiúlaI an AE. Foilsítear gach fógra ó fhorais an AE go hiomlán sna teangacha seo.

Lámhsheachadadh tairsicintí

Is gá tairiscintí le haghaidh lámhsheachadta chuig an gcoimisiún (go pearsanta, trí ionadaí nó trí sheirbhís theachtaire) a sheachadadh chuig an seoladh seo a leanas:

An Coimisiún Eorpach
AN Ard-Stiúrthóireacht Fiontraíochta Uimh. Chuireadh chun Tairisceana: ENTR/XX(bliain)/XX(uimhir inmheánach) Ainm an Aonaid, X.X (Aonad Stiúrthóireachta) Avenue du Bourget, 1 1140 EVERE An Bheilg

An dóigh le AVENUE DU BOURGET a bhaint amach?

Féach léarscáil DeutschEnglishfrançais, bosca beag sa choirnéal uachtarach ar dheis:
Foirgneamh in Avenue du Bourget, taispeántar 1-3 le hacrainm DAV1 (taispeáint léarscáile 100% molta)

Le tuilleadh faisnéise a fháil, glaoigh, le do thoil, ar sheirbhísí an Choimisiúin ag Avenue du Bourget, 1:
Fón fáiltithe : +32 2 29 92 681

Féach freisin liosta na bhfoirgneamh ina bhfuil an coimisiún lonnaithe DeutschEnglishfrançais

Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara