Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Om webbplatsen för GD Näringsliv

Denna webbplats har skapats och förvaltas av Europeiska kommissionens generaldirektorat Näringsliv. Målsättningen är att sprida information om de EU-politikområden, åtgärder och initiativ som främjar ekonomisk tillväxt och utveckling och syftar till att stärka EU-företagens konkurrenskraft.

Vilken slags information finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat Näringsliv?

På webbplatsen återfinns:

På vilka språk är webbplatsen tillgänglig?

Webbplatsen följer de allmänna språkriktlinjerna som gäller för EUROPA. Vårt syfte är att förse europeiska företagare och andra intresserade besökare (eller berörda) med den information de letar efter på deras eget språk eller på ett språk de förstår.

Officiella dokument finns tillgängliga på åtminstone de språk som var officiella vid tidpunkten för publicering. Andra dokument, av icke-bindande karaktär, offentliggörs ofta på engelska, franska och tyska.

Allmän information på hemsidan och de flesta av avsnitten som är åtkomliga direkt via hemsidan är tillgängliga på alla officiella språk.

Information som är direkt åtkomlig från hemsidorna Industrisektorer och Politikområden är i allmänhet tillgänglig på åtminstone tre språk: engelska, franska och tyska.

Särskilda informationskampanjer, riktade till alla EU-företagare och i synnerhet SMF, bedrivs på samtliga officiella EU-språk.

Specialiserad information på de mer djupgående nivåerna är vanligen endast tillgänglig på engelska.

Copyright

Informationen som finns på denna webbplats får endast återges om källan anges. Se meddelandet om copyright här:
http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm български (bg) czech (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) Français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Vi rekommenderar inte att du kopierar över innehållet från vår webbplats till din hemsida utan hellre att du skapar en länk till den och tydligt anger källan (Näringslivs tematiska webbplats på EUROPA, Europeiska unionen © EU, 1995-2012). På detta sätt säkerställer du också att länken alltid leder till uppdaterad information.

Rent allmänt kan länkar till Näringslivs tematiska webbplats på EUROPA skapas från vilken webbplats som helst förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

  • Länkar ska förses med officiella logotyperEnglishoch/eller varumärken som ägs och/eller är licenserade av de europeiska institutionerna och måste uppfylla de instruktioner som ges här: http://ec.europa.eu/ipg/index_en.htm English (en) . Om logotyper eller varumärken inte kan användas, är textlänkar också tillåtna (exempelvis: "Mer information kan fås från Näringslivs tematiska hemsida på EUROPA"), under förutsättning att nedanstående villkor är uppfyllda:
  • länkar får endast leda till de sidor där den korta ansvarsfriskrivningen och meddelandet om copyright visas i hypertext
  • när man går in på "Näringsliv på EUROPA"-sidorna via en länk, bör det vara helt klart för användaren att den information denne har framför sig inte är exklusiv eller avgiftsbelagd
  • det är lika viktigt och knyter an till den ovanstående punkten att länkar inte ska förekomma i sammanhang där användarna skulle kunna få för sig att europeiska institutioner rekommenderar, eller stödjer målsättningar eller innehåll på den andra webbsidan, eller den organsiation som förvaltar densamma
  • om länkar skapas från en webbplats som är uppbyggd kring ramar bör sidorna inte visas som ramar på nämnda webbplats på ett sätt som gör att användarna därigenom skulle kunna missförstå sidornas verkliga ursprung
  • så fort en länk har skapats ska webbmastern för Näringsliv informeras genom att URL för den sida där länken figurerar skickas över, så att denne kan kontrollera om ovanstående riktlinjer har iakttagits på den andra webbplatsen.

Bild- och fotografirättigheter

För bilderna på webbplatsen har EU-kommissionen antingen egen upphovsrätt eller tillstånd av rättighetshavaren att använda dem. Bilderna får bara användas på Europaportalen. Kopiering eller annan användning är inte tillåten.

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida