Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

O internetovej stránke GR pre podnikanie a priemysel

Túto internetovú stránku vytvorilo a spravuje generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre podnikanie a priemysel. Jej cieľom je šíriť informácie o všetkých politikách, akciách a iniciatívach EÚ, ktoré podporujú rast a rozvoj a majú posilniť konkurencieschopnosť EÚ.

Aké druhy informácií sú k dispozícii na internetovej stránke generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre podnikanie a priemysel?

Stránka ponúka:

V akých jazykoch je táto stránka dostupná?

Internetová stránka sa riadi všeobecnými jazykovými usmerneniami pre portál EUROPA. Naším cieľom je poskytnúť európskym podnikateľom a iným záujemcom z radov návštevníkov (alebo subjektov) vyhľadávané informácie, a to v ich jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumejú.

Oficiálne dokumenty sú k dispozícii prinajmenšom v jazykoch, ktoré boli úradnými jazykmi v čase ich uverejnenia. ďalšie dokumenty právne nezáväzného charakteru sú často publikované v angličtine, francúzštine a nemčine.

Všeobecné informácie na domovskej stránke a vo väčšine častí bezprostredne prístupných z domovskej stránky sú k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch.

Informácie bezprostredne prístupné z domovských stránok pre priemyselné odvetvia a politiky sú vo všeobecnosti dostupné minimálne v troch jazykoch: angličtine, francúzštine a nemčine.

Osobitné informačné kampane zamerané na všetkých európskych podnikateľov a najmä na MSP sa uvádzajú vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ.

Špecializované informácie na hlbších úrovniach internetovej stránky sú vo všeobecnosti dostupné len v anglickom jazyku.

Autorské práva

Informácie dostupné na tejto stránke sa môžu reprodukovať len pod podmienkou, že je uvedený zdroj. Pozri oznámenie o autorských právach na adrese: http://europa.eu/geninfo/legal_notices_sk.htm

Odporúčame, aby ste na svojej internetovej stránke nekopírovali náš obsah, ale radšej vložte odkaz na tento obsah, pričom uveďte zdroj (tematická internetová stránka o podnikaní a priemysle na portáli EUROPA, © Európska únia, 1995-2012). Zároveň vám to umožní uvádzať odkaz na neustále aktualizované informácie.

Odkazy na tematickú internetovú stránku pre "priemysel a podnikanie na portáli EUROPA" možno v podstate vytvoriť z každej internetovej stránky, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

  • odkazy musia byť zobrazené s použitím alebo ochranných známok vo vlastníctve Európskych inštitúcií alebo poskytnuté v rámci ich licencie. Zároveň musia byť splnené pokyny uvedené na stránke http://ec.europa.eu/ipg/index_en.htm English (en) . Ak sa logá ani ochranné známky nedajú použiť, pripúšťajú sa aj textové odkazy (napríklad: "Ďalšie informácie sú k dispozícii na tematickej stránke pre podnikanie a priemysel na portáli EUROPA".) za nasledujúcich podmienok:
  • uvádzať sa môžu len odkazy na stránky, na ktorých sa zobrazuje krátke hypertextové oznámenie o odmietnutí zodpovednosti a oznámenie o autorských právach,
  • pri otvorení stránok o "podnikaní a priemysle na portáli EUROPA" z odkazu musí byť používateľovi jednoznačne jasné, že si prezerá informácie, ktoré nie sú vyhradené ani nepodliehajú úhrade poplatku za prístup,
  • v súvislosti s uvedeným bodom je rovnako dôležité, aby sa odkazy neuvádzali v kontexte, ktorý by používateľa presvedčoval, že Európske inštitúcie schvaľujú alebo podporujú ciele alebo obsah tejto inej internetovej stránky alebo organizácie, ktorá stránku spravuje,
  • ak sa odkazy uvádzajú na internetovej stránke zobrazovanej v rámcoch, stránky sa nesmú zobraziť ako rámce danej internetovej stránky spôsobom, ktorý by používateľovi mohol umožniť nesprávne pochopenie skutočného pôvodu stránky,
  • hneď po vytvorení odkazu je potrebné informovať správcu stránky pre podnikanie a priemysel o prenose adresy URL stránky, na ktorej sa odkaz zobrazuje, a umožniť mu, aby skontroloval, či daná stránka dodržiava uvedené usmernenia.

Obrazové a fotografické príspevky

Európska komisia je buď vlastníkom autorských práv ku všetkým obrázkom použitým na tejto webovej lokalite, alebo od vlastníka(-ov) autorských práv získala príslušné povolenie používať tieto obrázky. Uvedené obrázky môžu byť použité len na webovej lokalite EUROPA. Ich kopírovanie alebo iné použitie nie je povolené.

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku