Navigačný riadok

O internetovej stránke GR pre podnikanie a priemysel

Túto internetovú stránku vytvorilo a spravuje generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre podnikanie a priemysel. Jej cieľom je šíriť informácie o všetkých politikách, akciách a iniciatívach EÚ, ktoré podporujú rast a rozvoj a majú posilniť konkurencieschopnosť EÚ.

Aké druhy informácií sú k dispozícii na internetovej stránke generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre podnikanie a priemysel?

Stránka ponúka:

V akých jazykoch je táto stránka dostupná?

Internetová stránka sa riadi všeobecnými jazykovými usmerneniami български (bg) czech (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) Français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) pre portál EUROPA. Naším cieľom je poskytnúť európskym podnikateľom a iným záujemcom z radov návštevníkov (alebo subjektov) vyhľadávané informácie, a to v ich jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumejú.

Oficiálne dokumenty sú k dispozícii prinajmenšom v jazykoch, ktoré boli úradnými jazykmi v čase ich uverejnenia. ďalšie dokumenty právne nezáväzného charakteru sú často publikované v angličtine, francúzštine a nemčine.

Všeobecné informácie na domovskej stránke a vo väčšine častí bezprostredne prístupných z domovskej stránky sú k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch.

Informácie bezprostredne prístupné z domovských stránok pre priemyselné odvetvia a politiky sú vo všeobecnosti dostupné minimálne v troch jazykoch: angličtine, francúzštine a nemčine.

Osobitné informačné kampane zamerané na všetkých európskych podnikateľov a najmä na MSP sa uvádzajú vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ.

Špecializované informácie na hlbších úrovniach internetovej stránky sú vo všeobecnosti dostupné len v anglickom jazyku.

Autorské práva

Informácie dostupné na tejto stránke sa môžu reprodukovať len pod podmienkou, že je uvedený zdroj. Pozri oznámenie o autorských právach na adrese: http://europa.eu/geninfo/legal_notices_sk.htm

Odporúčame, aby ste na svojej internetovej stránke nekopírovali náš obsah, ale radšej vložte odkaz na tento obsah, pričom uveďte zdroj (tematická internetová stránka o podnikaní a priemysle na portáli EUROPA, © Európska únia, 1995-2012). Zároveň vám to umožní uvádzať odkaz na neustále aktualizované informácie.

Odkazy na tematickú internetovú stránku pre "priemysel a podnikanie na portáli EUROPA" možno v podstate vytvoriť z každej internetovej stránky, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

  • odkazy musia byť zobrazené s použitím alebo ochranných známok vo vlastníctve Európskych inštitúcií alebo poskytnuté v rámci ich licencie. Zároveň musia byť splnené pokyny uvedené na stránke http://ec.europa.eu/ipg/index_en.htm English (en) . Ak sa logá ani ochranné známky nedajú použiť, pripúšťajú sa aj textové odkazy (napríklad: "Ďalšie informácie sú k dispozícii na tematickej stránke pre podnikanie a priemysel na portáli EUROPA".) za nasledujúcich podmienok:
  • uvádzať sa môžu len odkazy na stránky, na ktorých sa zobrazuje krátke hypertextové oznámenie o odmietnutí zodpovednosti a oznámenie o autorských právach,
  • pri otvorení stránok o "podnikaní a priemysle na portáli EUROPA" z odkazu musí byť používateľovi jednoznačne jasné, že si prezerá informácie, ktoré nie sú vyhradené ani nepodliehajú úhrade poplatku za prístup,
  • v súvislosti s uvedeným bodom je rovnako dôležité, aby sa odkazy neuvádzali v kontexte, ktorý by používateľa presvedčoval, že Európske inštitúcie schvaľujú alebo podporujú ciele alebo obsah tejto inej internetovej stránky alebo organizácie, ktorá stránku spravuje,
  • ak sa odkazy uvádzajú na internetovej stránke zobrazovanej v rámcoch, stránky sa nesmú zobraziť ako rámce danej internetovej stránky spôsobom, ktorý by používateľovi mohol umožniť nesprávne pochopenie skutočného pôvodu stránky,
  • hneď po vytvorení odkazu je potrebné informovať správcu stránky pre podnikanie a priemysel o prenose adresy URL stránky, na ktorej sa odkaz zobrazuje, a umožniť mu, aby skontroloval, či daná stránka dodržiava uvedené usmernenia.

Obrazové a fotografické príspevky

Európska komisia je buď vlastníkom autorských práv ku všetkým obrázkom použitým na tejto webovej lokalite, alebo od vlastníka(-ov) autorských práv získala príslušné povolenie používať tieto obrázky. Uvedené obrázky môžu byť použité len na webovej lokalite EUROPA. Ich kopírovanie alebo iné použitie nie je povolené.

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku