Acest site a fost arhivat la data de 02/02/2015
02/02/2015

Cale de navigare

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Despre situl web al DG Întreprinderi şi Industrie

Acest sit web este dezvoltat şi administrat de Direcţia Generală Întreprinderi şi Industrie a Comisiei Europene. Îşi propune să difuzeze informaţii privitoare la politicile UE, acţiuni şi iniţiative care promovează creşterea economică şi dezvoltarea, cu scopul de a consolida competitivitatea întreprinderilor din UE.

Ce tip de informaţie este disponibilă pe situl web al Direcţiei generale Întreprinderi şi Industrie al Comisiei Europene?

Acest sit oferă:

În ce limbi este disponibil acest sit web?

Acest sit respectă codul lingvistic general stabilit pentru EUROPA. Obiectivul nostru este de a furniza antreprenorilor europeni şi internauţilor interesaţi (sau părţilor interesate) informaţiile pe care aceştia le caută în limba lor sau într-o limbă pe care o înţeleg.

Documentele oficiale sunt disponibile cel puţin în limbile oficiale existente la data publicaţiei. Alte documente, fără forţă juridică, sunt publicate în engleză, franceză şi germană.

Informaţia generală aflată pe pagina iniţială şi în majoritatea secţiunilor direct accesibile prin pagina iniţială, este disponibilă în toate limbile oficiale.

Informaţia direct accesibilă prin pagina iniţială a sectorului şi politicii industriale este în general disponibilă în cel puţin trei limbi: engleză, franceză şi germană.

Campanii de informare specifică, orientate către toţii antreprenori din UE şi în mod deosebit către IMM-uri, sunt lansate în toate limbile oficiale ale UE.

Informaţii specializate corespuzând nivelurilor inferioare ale sitului sunt în general disponibile numai în engleză.

Drepturile de autor

Informaţiile disponibile pe acest sit pot fi reproduse, cu condi ț ia ca sursa acestora să fie men ț ionată. Pentru mai multe detalii, a se vedea avizul privind drepturile de autor la adresa: http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm български (bg) czech (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) Français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Vă recomandăm să nu reproduceţi exact conţinutul acestui sit pe situl dumneavoastră web, ci mai degrabă să introduceţi informaţia prin intermediul unui link, menţionând clar sursa (Situl tematic "Întreprinderi şi Industrie" din cadrul portalului EUROPA, © Uniunea Europeană, 1995-2012). Aceasta vă va permite totodată să aveţi acces constant la informaţii actualizate.

În general, este posibil să fie create link-uri spre situl tematic "Întreprinderi şi Industrie" din cadrul portalului EUROPA de pe orice sit web, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:

  • link-urile trebuie semnalate prin logo-uri oficialeEnglishşi/sau mărci comerciale deţinute şi/sau autorizate de instituţiile europene şi care să respecte instrucţiunile specificate la pagina http://ec.europa.eu/ipg/index_en.htm English (en) . Dacă logo-urile sau mărcile comerciale nu pot fi folosite, link-uri textuale sunt permise (de exemplu: "Mai multe detalii pot fi consultate pe situl tematic "Întreprinderi şi Industrie" din cadrul portalului Europa"), sub rezerva condiţiilor expuse mai jos;
  • link-urile trebuie să conducă numai spre pagini care afişează scurtul aviz hypertext făcând referire la clauza de exonerare de răspundere şi la avizul privind drepturile de autor;
  • când accesul la paginile "Întreprinderi şi Industrie" din cadrul portalului EUROPA se face prin intermediul unui link, trebuie să fie perfect clar pentru utilizatori că informaţiile pe care le vizualizează nu sunt nici exclusive, nici supuse unui tarif de acces;
  • o altă condiţie la fel de importantă şi referitoare la punctul precedent: link-urile nu pot fi plasate într-un context care i-ar putea face pe utilizatori să creadă că instituţiile europene aprobă sau susţin obiectivele sau conţinutul celuilalt sit web, sau organizaţia care îl administrează;
  • dacă link-urile sunt create pe un sit web pe bază de cadre, paginile Europa nu trebuie să se afişeze sub formă de cadre în acest sit de aşa manieră încât să inducă în eroare utilizatorii asupra originii paginilor;
  • de îndată ce un link a fost creat, trebuie să fie informat webmasterul sitului Întreprinderi şi Industrie, trimiţându-i-se adresa URL a paginii pe care apare linkul, pentru a-i permite să verifice dacă indicaţiile mai sus-menţionate au fost respectate de celălalt sit web.

Imagini şi credite foto

Drepturile de autor pentru toate imaginile folosite pe acest site aparţin fie Comisiei Europene, fie altor părţi de la care Comisia a obţinut permisiunea de utilizare. Imaginile pot fi utilizate numai în cadrul portalului EUROPA. Este interzisă reproducerea sau utilizarea în orice alt scop a acestor imagini.

Partajează: FacebookGoogle+LinkedInTrimite pagina unui prieten

Setează pagina la dimensiunea normală a litereiMăreşte dimensiunea literei cu 200%Tipăreşte pagina