Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

O stronie DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu

Stronę opracowuje i zarządza nią Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. Jej celem jest rozpowszechnianie informacji na temat wszystkich strategii, działań i inicjatyw unijnych promujących wzrost i rozwój gospodarczy w celu wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw UE.

Jaki rodzaj informacji jest dostępny na stronie Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu?

Strona udostępnia:

W jakich językach jest dostępna strona?

Strona jest zgodna z ogólnymi wytycznymi językowymi dla portalu EUROPA. Naszym celem jest udostępnienie europejskim przedsiębiorcom oraz innym zainteresowanym osobom (lub stronom) odwiedzającym witrynę poszukiwanych informacji w języku ojczystym lub innym zrozumiałym dla nich języku.

Dokumenty oficjalne dostępne są przynajmniej w językach, które były językami oficjalnymi w momencie publikacji. Inne, niewiążące prawnie dokumenty często publikuje się w językach angielskim, francuskim i niemieckim.

Informacje ogólne na stronie głównej oraz większość innych działów dostępnych bezpośrednio z tej strony są publikowane we wszystkich oficjalnych językach.

Informacje dostępne bezpośrednio ze stron głównych sektora przemysłowego i polityki są zazwyczaj dostępne w przynajmniej trzech językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

Kampanie informacyjne na konkretny temat kierowane do wszystkich unijnych przedsiębiorców, a szczególnie do MŚP, publikowane są we wszystkich oficjalnych językach UE.

Informacje specjalistyczne dostępne na dalszych poziomach strony są zazwyczaj publikowane jedynie po angielsku.

Prawa autorskie

Informacje dostępne na stronie można przedrukowywać pod warunkiem podania ich źródła. Patrz oświadczenie o prawach autorskich na stronie: http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm български (bg) czech (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) Français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Zalecamy, aby nie kopiować treści naszej witryny na własnej stronie, lecz zamieścić na niej link do potrzebnych informacji i wyraźne podać ich źródło (strona tematyczna Przedsiębiorstw i Przemysłu na portalu EUROPA. © Unia Europejska, 1995-2012). Dzięki temu link będzie prowadził do stale uaktualnianych informacji.

Ogólnie, linki do tematycznej strony "Przedsiębiorstwa i Przemysł na portalu EUROPA" można utworzyć z każdej witryny zgodnie z poniższymi warunkami.

  • Linkom towarzyszyć musi oficjalne logoEnglishi/lub znaki towarowe, których właścicielem i/lub na które posiadaczem koncesji są instytucje europejskie oraz muszą być one zgodne z wytycznymi przedstawionymi na http://ec.europa.eu/ipg/index_en.htm English (en) . Jeśli niemożliwe jest wstawienie logo lub znaku towarowego, można załączyć linki tekstowe (np. Więcej informacji można znaleźć na stronie tematycznej "Przedsiębiorstwa i Przemysł na portalu EUROPA"), zgodnie z warunkami opisanymi poniżej.
  • Linki mogą prowadzić tylko do stron zawierających krótkie oświadczenie w postaci hipertekstu na temat wyłączenia odpowiedzialności i informacji o prawach autorskich.
  • Użytkownicy wchodzący przez link na strony "Przedsiębiorstwa i Przemysł na portalu EUROPA" muszą być wyraźnie poinformowani, że dostęp do zawartych tam informacji nie jest wyłączny ani nie podlega opłacie.
  • Z powyższym punktem łączy się równie ważne zastrzeżenie, że linków nie wolno umieszczać w kontekście, który mógłby sugerować użytkownikom, że instytucje europejskie zatwierdzają lub popierają cele lub treść tejże strony lub organizację nią zarządzającą.
  • Jeżeli linki prowadzą ze strony zbudowanej na ramkach, otwierane strony nie powinny być wyświetlane jako zagnieżdżone w ramkach w taki sposób, że użytkownicy mogliby mieć problemy z rozpoznaniem faktycznego pochodzenia tych stron.
  • Od razu po utworzeniu linku należy poinformować administratora strony Przedsiębiorstwa i Przemysł, przesyłając mu URL strony, na której znajduje się link, aby mógł sprawdzić, czy nowoutworzony link spełnia powyższe wytyczne.

Źródła ilustracji i zdjęć

Komisja Europejska albo sama jest właścicielem praw autorskich do ilustracji i zdjęć zamieszczonych na tych stronach, albo uzyskała odpowiednie zezwolenie na ich wykorzystanie od właściciela takich praw. Mogą one być publikowane tylko w portalu EUROPA. Powielanie lub wszelkie inne wykorzystanie ilustracji i zdjęć jest niedozwolone.

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj