Mogħdija tan-navigazzjoni

Dwar il-websajt tad-DĠ għall-Intrapriża u l-Industrija

Illanċjajna paġna ewlenija ġdida u ppreparajnielkom deskrizzjoni qasira English sabiex tiskopru l-aspetti ġodda tal-websajt tagħna.

Dan il-websajt huwa żviluppat u amministrat mid-Direttorat Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija tal-Kummissjoni Ewropea. Dan għandu l-għan li jxerred informazzjoni dwar il-politika, l-azzjonijiet u l-inizjattivi kollha tal-UE li jippromwovu t-tkabbir u l-iżvilupp ekonomiku, bil-għan li tissaħħaħ il-kompetittività tal-intrapriżi tal-UE.

Liema tip ta' informazzjoni hija disponibbli fuq il-websajt tad-Direttorat Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija tal-Kummissjoni Ewropea?

Is-sit joffri:

F'liema lingwi huwa disponibbli dan il-websajt?

Dan il-websajt jimxi skont il-linji gwida ġenerali għal-lingwi български (bg) czech (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) Français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) stabbiliti għal EUROPA. L-għan tagħna hu li nipprovdu l-informazzjoni li qed ifittxu intraprendituri Ewropej u persuni (jew partijiet) oħra interessati fil-lingwa tagħhom jew f'lingwa li huma jistgħu jifhmu.

Dokumenti uffiċjali huma disponibbli tal-anqas fil-lingwi li kienu uffiċjali fid-data tal-pubblikazzjoni. Dokumenti oħra, li mhumiex ta' natura legali, ħafna drabi huma ppubblikati bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż.

Informazzjoni ġenerali fuq il- homepage u f'ħafna mis-sezzjonijiet li huma direttament aċċessibbli mill-homepage, hija disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha.

Informazzjoni li hija direttament aċċessibbli mill-homepages tas-settur tal-industrija u l-politika ġeneralment hija disponibbli tal-anqas fi tliet lingwi: bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż.

Kampanji speċifiċi ta' informazzjoni, immirati lejn l-intraprendituri kollha tal-UE u partikolarment lill-SMEs, huma ppreparati fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.

Informazzjoni speċjalizzata li tinsab fil-livelli aktar speċjalizzati tal-websajt ġeneralment hija disponibbli biss bl-Ingliż.

Drittijiet tal-awtur

L-informazzjoni li hija disponibbli fuq dan is-sit tista' tiġi riprodotta biss sakemm ikun rikonoxxut is-sors oriġinali. Ara n-nota tad-drittijiet tal-awtur fuq: http://europa.eu/geninfo/legal_notices_mt.htm

Aħna nirrikmandaw li ma tikkupjax il-kontenut tas-sit tagħna direttament fuq il-websajt tiegħek, imma li ddaħħal link, u ssemmi s-sors oriġinali b'mod ċar (sit tematiku għall-Intrapriża u l-Industrija fuq EUROPA, © Unjoni Ewropea, 1995-2012). B'hekk inti jkollok link għal informazzjoni li hija aġġornata l-ħin kollu.

B'mod aktar ġenerali, links għas-sit tematiku 'Intrapriża u Industrija fuq EUROPA' jistgħu jinħolqu minn kwalunkwe websajt, sakemm jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

  • il-links għandhom juru l- logos uffiċjaliEnglishu/jew trademarks li huma l-proprjetà ta' u/jew liċenzjati mill-istituzzjonijiet Ewropej u għandhom jikkonformaw mal-istruzzjonijiet mogħtija fuq http://ec.europa.eu/ipg/index_en.htm English (en) . Jekk ma jistgħux jintużaw logos jew trademarks, huma permessi links testwali (pereżempju: "Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq is-sit tematiku għall-Intrapriża u l-Industrija fuq EUROPA"), suġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin;
  • il-links għandhom isiru biss għal paġni li juru n-nota qasira ta' hypertext li tirreferi għan-noti tad-dikjarazzjoni ta' ċaħda u d-drittijiet tal-awtur;
  • meta wieħed jaċċessa l-paġni ta' 'L-Intrapriża u l-Industrija fuq EUROPA' permezz ta' link, għandu jkun ċar għall-utenti li dawn qed jaraw informazzjoni li mhix esklussiva jew li tiddependi fuq ħlas għall-aċċess;
  • punt importanti ieħor li jirrelata ma' dak ta' qablu huwa li l-links m'għandhomx jitpoġġew f'kuntest fejn l-utenti jistgħu jaħsbu li l-istituzzjonijiet Ewropej jaqblu ma', jew jappoġġjaw l-objettivi jew il-kontenut tal-websajt l-ieħor, jew lill-organizzazzjoni li tamministrah;
  • jekk isiru links minn websajt ibbażat fuq il-frejms, il-paġni m'għandhomx jintwerew bħala frejms f'dak il-websajt, b'tali mod li l-utenti jkunu jistgħu jifhmu ħażin l-oriġini vera tal-paġni;
  • hekk kif tiġi stabbilita l-link, il- webmaster ta' Intrapriża u Industrija għandu jiġi notifikat billi jintbagħat il-URL tal-paġna fejn tidher il-link, sabiex hu jkun jista' jiċċekkja jekk ikunux ġew rispettati l-linji gwida t'hawn mill-websajt l-ieħor.

Credits għal stampi u ritratti

Il-Kummissjoni Ewropea jew għandha d-drittjiet tal-awtur tal-istampi fuq din il-websajt jew talbet il-permess li tużhom lill-propjetarji ta' dawn id-drittijiet. Jistgħu jintużaw biss fuq il-websajt EUROPA. L-ikkuppjar jew xi użu ieħor tagħhom mhux permess.

Aqsam: FacebookGoogle+LinkedInIbgħat din il-paġna lil sħabek

Ara l-paġna fid-daqs normali tagħhaKabbar id-daqs b'200 fil-mijaStampa din il-paġna