This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Cosán nascleanúna

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Eolas faoi láithreán ghréasáin AS Fiontraíochta agus Tionsclaíochta

Déanann an Ard-Stiúrthóireacht Fiontraíochta agus Tionsclaíochta forbairt agus bainistíocht ar an láithreán gréasáin seo. Is é is aidhm aice faisnéis a scaipeadh faoi gach beartas, gníomh agus tionscnamh an AE a chuireann fás agus forbairt eacnamaíochta chun cinn, chun iomaíochas fiontraíochta an AE a threisiú.

Cén cineál faisnéise atá ar fáil ar láithreán gréasáin Ard-Stiúrthóireacht Fiontraíochta agus Tionsclaíochta an Choimisiúin Eorpaigh?

Cuireann an láithreán na nithe seo a leanas ar fáil:

Cad iad na teangacha ina bhfuil an láithreán gréasáin seo ar fáil?

Comhlíonann an láithreán gréasáin seo treoirlínte teanga ginearálta a leagadh síos d'EUROPA. Is é is aidhm againn faisnéis a thabhairt d'fhiontraithe Eorpacha agus do chuairteoirí leasmhara (nó páirtithe) eile ina dteanga féin nó i dteanga atá acu.

Tá cáipéisí oifigiúla ar fáil sna teangacha oifigiúla ag dáta an fhoilseacháin ar a laghad. Tá doiciméid eile, nach ina gceangail dlí iad, foilsithe go minic sa Bhéarla, sa Fhraincis agus sa Ghearmáinis.

Tá faisnéis ghinearálta ar an leathanach baile agus ar mhórchuid na rannán a bhfuil rochtain láithreach orthu ón leathanach baile, ar fáil i ngach teanga oifigiúil.

Tá faisnéis a bhfuil rochtain láithreach uirthi ó leathanaigh bhaile na hearnála tionsclaíochta agus na mbeartasar fáil i dtrí theanga ar a laghad: Béarla, Fraincis agus Gearmáinis.

Feachtais fhaisnéise ar leith, atá dírithe ar fhiontraithe go léir an AE agus ar Ghnóthais Bheaga agus Mheánmhéide go háirithe, lainseáiltear i ngach teanga oifigiúil iad.

Níl saineolas i leibhéil níos doimhne an láithreáin ghréasáin ar fáil ach amháin sa Bhéarla.

Cóipcheart

Tá atáirgeadh ábhar ón láithreán gréasáin seo údaraithe nuair a léirítear an fhoinse. Féach an fógra cóipchirt ar: http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm български (bg) czech (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) Français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Tá sé molta againn gan ár n-inneachar a chóipeáil ar do láithreán gréasáin, ach nasc a bhunú chuige, ag léiriú na foinse go soiléir (láithreán téamach Fiontraíochta agus Tionsclaíochta ar EUROPA, © Aontas Eorpach, 1995-2012). Ligfidh sé seo duit nascadh le faisnéis atá á nuashonrú ar bhonn leanúnach.

Go ginearálta, is féidir naisc a bhunú le láithreán téamach 'Tionsclaíocht agus Fiontraíocht ar EUROPA' ó láithreán gréasáin ar bith ar choinníoll go gcomhlíonfar na riachtanais seo a leanas:

  • ní mór naisc a léiriú le lógónna oifigiúlaEnglishnó le trádmharcanna nó an bheirt acu araon ar leis na forais Eorpacha iad nó atá ceadúnaithe acu nó an bheirt acu araon agus ní mór treoracha a chomhlíonadh de réir mar a thugtar ar http://ec.europa.eu/ipg/index_en.htm English (en) . Murar féidir lógónna ná trádmharcanna a úsáid, tá naisc théacs ceadaithe fosta (mar shampla: "Tá tuilleadh faisnéise ar fail ón láithreán téama 'Fiontraíocht agus Tionsclaíocht ar EUROPA'"), de réir na gcoinníollacha thíos;
  • ní mór naisc a bhunú ach amháin le leathanaigh a léiríonn an fógra gairid hipirtéacs a bhaineann leis na fógraí séanta agus cóipchirt;
  • agus rochtain á bunú ar leathanaigh 'Fiontraíocht agus Tionsclaíocht ar EUROPA' trí nasc, ní mór léiriú d'úsáideoirí nach rochtain eisiach í an rochtain faisnéise atá acu ná nach bhfuil íocaíocht riachtanach;
  • chomh tábhachtach agus rud a bhaineann leis an bpointe thuasluaite ná ní mór naisc gan a bhunú i gcomhthéacs ar féidir le húsáideoirí bheith faoi thuiscint go n-aontaíonn na forais Eorpacha, nó go dtacaíonn siad le cuspóirí nó le hinneachar an láithreáin ghréasáin eile, nó leis an eagraíocht a dhéanann bainistíocht air;
  • má dhéanfar naisc ó láithreán gréasáin frámabhunaithe, ní mór gan na leathanaigh a thaispeáint mar fhrámaí taobh istigh den láithreán gréasáin sin ar dhóigh nach dtuigfear úsáideoirí bunfhoinse na leathanach;
  • chomh luath agus a bhunófar nasc, ní mór teagmháil a dhéanamh le stiúrthóir gréasáin Fiontraíochta agus Tionsclaíochta trí URL na leathanach a bhfuil an nasc ann, a sheoladh chuige chun gur féidir leis seiceáil go bhfuil na treoirlíne thuasluaite chomhlíonta ag an láithreán gréasáin eile.

Teidil chreidiúna na n-íomhánna agus na ngrianghraf

Maidir le gach pictiúr ar an suíomh gréasáin seo, is leis an gCoimisiún Eorpach an cóipcheart, sin nó fuair sé an cead cuí chun iad a úsáid ó úinéir(í) an chóipchirt. Ní féidir iad a úsáid ach ar shuíomh gréasáin EUROPA. Ní cheadaítear atáirgeadh nó aon úsáid eile de na pictiúir sin. 

Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentClóigh an leathanach seo