Veebisait on arhiveeritud (02/02/2015)
02/02/2015

Navigatsioonitee

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ettevõtluse ja tööstuse veebisaidi kohta

Veebisaidi töötas välja ja seda haldab Euroopa Komisjoni ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat. Eesmärgiks on levitada ELi ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks teavet kõikide majanduskasvu ja arengut edendavate ELi poliitikate, meetmete ja algatuste kohta.

Millist teavet saab Euroopa Komisjoni ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi veebisaidilt?

Veebisaidil on:

Millistes keeltes on veebisait kättesaadav?

Veebisait järgib portaali EUROPA jaoks kehtestatud üldisi keelealaseid juhiseid. Meie eesmärk on pakkuda Euroopa ettevõtjatele ja teistele huvilistele vajalikku teavet nende emakeeles või keeles, millest nad aru saavad.

Ametlikud dokumendid on kättesaadavad vähemalt nendes keeltes, mis olid dokumendi väljaandmiskuupäeval ELi ametlikud keeled. Muud õiguslikult mittesiduvad dokumendid avaldatakse sageli inglise, prantsuse ja saksa keeles.

Üldine teave kodulehel ja enamikus vahetult kodulehe kaudu kättesaadavates osades on kõikides ELi ametlikes keeltes.

Tööstusvaldkonda ja poliitikat käsitlevatelt kodulehtedelt vahetult kättesaadav teave on üldjuhul vähemalt kolmes keeles: inglise, saksa ja prantsuse.

Spetsiaalsed teabekampaaniad, mis on suunatud kõikidele ELi ettevõtjatele ja eelkõige VKEdele, on kõikides ELi ametlikes keeltes.

Eriteave veebilehe all-lehekülgedel on üldjuhul kättesaadav ainult inglise keeles.

Autoriõigus

Käesoleval veebisaidil oleva teabe reprodutseerimine on lubatud allikale viitamisel. Vt autoriõiguse märget aadressil http://europa.eu/geninfo/legal_notices_et.htm.

Soovitame teil oma veebisaidil meie sisu mitte dubleerida, vaid kasutada selleks linki, lisades selgesõnalise viite allikale (Ettevõtluse ja tööstuse temaatiline veebisait portaalis EUROPA, © Euroopa Liidus, 1995-2012). Nii on teil ühtlasi võimalik olla lingi kaudu ühenduses pidevalt uuendatud teabega.

Linke portaali EUROPA ettevõtluse ja tööstuse temaatilisele veebisaidile saab üldiselt luua mis tahes veebisaidilt järgmiste tingimuste täitmisel:

  • lingid tuleb illustreerida Euroopa institutsioonide omandis olevate või nende poolt litsentseeritud ametlike logodeEnglishja/või kaubamärkidega ning need peavad olema kooskõlas veebilehel http://ec.europa.eu/ipg/index_en.htm English (en) toodud juhistega. Kui logosid või kaubamärke pole võimalik kasutada, on lubatud linke esitada ka teksti kujul (näiteks: "Lisateave on kättesaadav portaali EUROPA ettevõtluse ja tööstuse temaatilisel saidil") kooskõlas allpool toodud tingimustega;
  • linke tuleks paigutada ainult neile lehekülgedele, kus on lühike hüpertekstiviide, mis suunab vastutust piiravale klauslile ja autoriõiguse märgetele;
  • sisenedes portaali EUROPA ettevõtluse ja tööstuse veebilehele lingi kaudu, tuleb kasutajaid teavitada sellest, et vaadatav teave on kõigile lubatud ning juurdepääs sellele ei ole tasuline;
  • sama oluline ja eelnimetatuga seotud on nõue, et linke ei tohi paigutada konteksti, mis võib viia kasutajad arvamusele, et Euroopa institutsioonid kiidavad heaks või toetavad teise veebisaidi või seda haldava organisatsiooni eesmärke või sisu;
  • kui lingid suunatakse raame kasutavalt veebisaidilt, ei tohi sellel veebisaidil näidata lehekülgi raamidena selliselt, et kasutajad võiksid mitte aru saada lehekülgede tegelikust päritolust;
  • kohe pärast lingi paigutamist tuleb lingiga lehekülje veebiaadressi edastamisega teavitada ettevõtluse ja tööstuse veebisaidi veebmeistrit, võimaldamaks veebmeistril veenduda, et teisel veebisaidil on järgitud eelnimetatud juhiseid.

Pildid ja fotod

Kõigi käesoleval veebisaidil kasutatud piltide autoriõigused on Euroopa Komisjonil või ta on taotlenud autoriõiguste omanikult/omanikelt nende kasutamiseks nõuetekohast luba. Pilte võib kasutada üksnes veebisaidil EUROPA. Nende piltide reprodutseerimine või mis tahes muu kasutamine on keelatud.

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale

Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %prindi see lehekülg