Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Σχετικά με τον δικτυακό τόπο της ΓΔ Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Ο παρών δικτυακός τόπος αναπτύχθηκε και διευθύνεται από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεις και Βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός του είναι η διάδοση πληροφοριών σχετικά με όλες τις κοινοτικές πολιτικές, δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγ

Τι είδους πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεις και Βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Ο δικτυακός τόπος προσφέρει:

Σε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος;

Ο παρών δικτυακός τόπος ακολουθεί τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές με αντικείμενο τη γλώσσα που έχουν οριστεί για τη δικτυακή πύλη EUROPA. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους Ευρωπαίους επιχειρηματίες και σε άλλους ενδιαφερόμενους επισκέπτες (ή μέρη) τις πληροφορίες που αναζητούν στη μητρική τους γλώσσα ή σε μια ξένη γλώσσα που κατέχουν.

Τα επίσημα έγγραφα είναι διαθέσιμα τουλάχιστον στις γλώσσες που ήταν επίσημες την εποχή δημοσίευσής τους. Άλλα έγγραφα, νομικώς μη δεσμευτικής φύσης, δημοσιεύονται συχνά στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Οι γενικές πληροφορίες στην αρχική σελίδα και στις περισσότερες ενότητες που είναι προσβάσιμες από την αρχική σελίδα είναι διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες.

Οι πληροφορίες που παρέχονται άμεσα από τις αρχικές σελίδες των βιομηχανικών τομέων και των πολιτικών είναι συνήθως διαθέσιμες σε τουλάχιστον τρεις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Συγκεκριμένες εκστρατείες πληροφόρησης, με στόχο όλους τους επιχειρηματίες της ΕΕ και ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, πραγματοποιούνται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Οι εξειδικευμένες πληροφορίες στα βαθύτερα επίπεδα του δικτυακού τόπου είναι γενικά διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι πληροφορίες που διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο επιτρέπεται να αναπαραχθούν μόνο με αναφορά της πηγής. Βλέπε τη σχετική ανακοίνωση: http://europa.eu /geninfo /legal _notices _e l.htm

Σας συμβουλεύουμε να μην αντιγράψετε το περιεχόμενό μας στον δικτυακό σας τόπο, αλλά να εισαγάγετε ένα σύνδεσμο αναφέροντας σαφώς την πηγή (θεματικός δικτυακός τόπος Επιχειρήσεις και Βιομηχανία στη δικτυακή πύλη EUROPA, © Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995-2012). Με αυτό τον τρόπο θα συνδέεστε με επικαιροποιημένες πληροφορίες.

Γενικότερα, σύνδεσμοι προς τον « θεματικό δικτυακό τόπο Επιχειρήσεις και Βιομηχανία στη δικτυακή πύλη EUROPA » μπορούν να δημιουργηθούν από οποιονδήποτε δικτυακό τόπο, αρκεί να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • οι σύνδεσμοι θα πρέπει να φέρουν εικονογράφηση με τους επίσημους λογότυπουςEnglishή/και σήματα που είναι ιδιοκτησία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ή/και για τα οποία τα ευρωπαϊκά όργανα έχουν άδεια και να συμμορφώνονται με τους κανόνες που αναφέρονται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu /ipg /index _en.htm English (en) . Αν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λογότυποι ή σήματα, επιτρέπονται επίσης σύνδεσμοι υπό τη μορφή κειμένου (για παράδειγμα: «Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον θεματικό δικτυακό τόπο Επιχειρήσεις και Βιομηχανία στον EUROPA »), υπό τις προϋποθέσεις που ακολουθούν·
  • σύνδεσμοι επιτρέπονται μόνο προς σελίδες που παρουσιάζουν το σύντομο σημείωμα το οποίο αναφέρεται στις ανακοινώσεις περί παραίτησης από ευθύνη και περί πνευματικών δικαιωμάτων·
  • όταν παρέχεται πρόσβαση στις σελίδες του δικτυακού τόπου «Επιχειρήσεις και Βιομηχανία στη δικτυακή πύλη EUROPA » μέσω ενός συνδέσμου, πρέπει να καθίσταται σαφές στους χρήστες ότι οι πληροφορίες που διαβάζουν παρέχονται δωρεάν και δεν είναι αποκλειστικές·
  • προσοχή επίσης απαιτείται ώστε από τα συμφραζόμενα των συνδέσμων να μη θεωρηθεί ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα επιδοκιμάζουν ή υποστηρίζουν τους σκοπούς ή το περιεχόμενο του άλλου δικτυακού τόπου ή του οργανισμού που τον διαχειρίζεται·
  • σε περίπτωση συνδέσμων που πραγματοποιούνται από έναν δικτυακό τόπο βασισμένο σε πλαίσια, οι σελίδες δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται ως πλαίσια μέσα σε αυτόν το δικτυακό τόπο έτσι ώστε να κινδυνεύουν οι χρήστες να παραπλανηθούν ως προς την πραγματική προέλευση των σελίδων·
  • μόλις προστεθεί ένας σύνδεσμος, o υπεύθυνος (webmaster) του δικτυακού τόπου Επιχειρήσεις και Βιομηχανία θα πρέπει να ειδοποιείται με μετάδοση της θέσης URL της σελίδας στην οποία εμφανίζεται ο σύνδεσμος, δίνοντάς του έτσι τη δυνατότητα να ελέγξει κατά πόσον ο άλλος δικτυακός τόπος έχει ακολουθήσει τις παραπάνω οδηγίες.

Πνευματικά δικαιώματα εικόνων και φωτογραφιών

Όσον αφορά όλες τις εικόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε κατέχει την πνευματική ιδιοκτησία είτε έχει λάβει έγκυρη άδεια χρήσης τους από τον(τους) κάτοχο(κατόχους) του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους επιτρέπεται μόνο στον δικτυακό τόπο EUROPA.  Η αναπαραγωγή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση των φωτογραφιών αυτών δεν επιτρέπεται.

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση