Tato stránka byla uložena do archívu dne 02/02/2015
02/02/2015

Cesta

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

O internetových stránkách GŘ pro podniky a průmysl

Tyto internetové stránky vytvořilo a spravuje Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl. Jejich účelem je šířit informace o všech politikách, akcích a iniciativách EU, které podporují ekonomický růst a rozvoj, s cílem posílit konkurenceschopnost podniků EU.

Jaké druhy informací najdete na internetových stránkách Generálního ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl?

Tyto stránky nabízejí:

V jakých jazycích jsou tyto stránky dostupné?

Tyto stránky se řídí obecnými pokyny pro používání jazyků pro portál EUROPA. Naším cílem je poskytovat evropským podnikatelům a dalším zainteresovaným návštěvníkům (nebo stranám) informace, které hledají ve svém jazyce nebo v jazyce, jemuž rozumějí.

Úřední dokumenty jsou k dispozici minimálně v těch v jazycích, které byly úředními jazyky v době jejich zveřejnění. Ostatní dokumenty právně nezávazné povahy jsou běžně zveřejňovány v angličtině, francouzštině a němčině.

Všeobecné informace na domovské stránce a ve většině sekcí, které jsou bezprostředně přístupné z domovské stránky, jsou k dispozici ve všech úředních jazycích.

Informace bezprostředně přístupné z domovských stránek průmyslových odvětví a politiky jsou obvykle k dispozici nejméně ve třech jazycích: angličtině, francouzštině a němčině.

Konkrétní informační kampaně zaměřené na všechny podnikatele EU, a zejména na MSP, jsou zahajovány ve všech úředních jazycích EU.

Specializované informace na nejnižších úrovních našich internetových stránek jsou obvykle k dispozici pouze v angličtině.

Autorská práva

Informace uvedené na těchto stránkách mohou být reprodukovány pouze pod podmínkou, že bude uveden zdroj. Viz upozornění o ochraně autorských práv na: http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) Français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Doporučujeme vám, abyste nekopírovali obsah našich stránek na své internetové stránky, raději na ně vložte odkaz, který bude jasně uvádět zdroj (Tematické stránky Podniky a průmysl na portálu EUROPA, © Evropská unie, 1995-2012). Uvedením tohoto odkazu zároveň zprostředkujete vždy aktualizované informace.

Obecněji platí, že odkazy na tematické stránky "Podniky a průmysl na portálu EUROPA" mohou být vytvořeny z jakýchkoli internetových stránek za předpokladu, že budou splněny tyto podmínky:

  • u odkazů by měla být uvedena oficiální logaEnglisha/nebo obchodní značky, které budou mít Evropské instituce ve vlastnictví a/nebo je budou používat na základě licence, přičemž by se měly respektovat pokyny uvedené na http://ec.europa.eu/ipg/index_en.htm English (en) . Pokud nelze použít loga nebo obchodní značky, je možné uvést také textové odkazy (např.: "Další informace jsou uvedeny na tematických stránkách Podniky a průmysl na portálu EUROPA'"), a to s výhradou níže uvedených podmínek;
  • odkazy by se měly provádět pouze na stránky, které zobrazují krátké hypertextové oznámení týkající se prohlášení o odmítnutí odpovědností a záruk a upozornění o ochraně autorských práv;
  • při přechodu na stránky "Podniky a průmysl na portálu EUROPA" prostřednictvím odkazu by mělo být uživatelům naprosto jasné, že si prohlížejí informace, které nejsou exkluzivní a nepodléhají poplatku za přístup;
  • další důležitá otázka související s výše uvedeným bodem, je to, že odkazy by se neměly uvádět v kontextech, které by v uživateli mohly vyvolat dojem, že evropské instituce schvalují nebo podporují cíle nebo obsahy oněch příslušných internetových stránek případně organizací, které je spravují;
  • pokud jsou odkazy umístěny na internetové stránce s rámy, jednotlivé stránky by na ní neměly být zobrazeny jako rámy, aby se uživatelé nemohli mýlit, pokud jde o skutečný původ stránek;
  • jakmile dojde k vytvoření odkazu, je nutné to oznámit tvůrci stránek Podniky a průmysl a předat mu URL stránky, na které se odkaz objevuje, aby mohl zkontrolovat dodržení výše uvedených pokynů na daných internetových stránkách.

Vlastnictví obrázků a fotek

Evropská komise buď vlastní autorská práva ke všem obrázkům a fotkám použitým na těchto stránkách nebo od vlastníků autorských práv získala řádné povolení k jejich použití. Mohou být použity pouze na internetových stránkách EUROPA. Reprodukování ani jiné použití těchto obrázků a fotek není povoleno.

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku