Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

За уебсайта на ГД "Предприятия и промишленост"

Този уебсайт е разработен и се администрира от Генерална дирекция "Предприятия и промишленост" на Европейската комисия. Целта му е да предоставя информация за всички политики, действия и инициативи на ЕС, които насърчават икономическия растеж и развитие с огле

Каква информация съдържа уебсайтът на Генерална дирекция "Предприятия и промишленост" на Европейската комисия?

Сайтът предлага:

На какви езици е достъпен уебсайтът?

Този уебсайт се придържа към общите езикови насоки, определени за EUROPA. Целта ни е да предоставим на европейските предприемачи и останалите заинтересовани посетители (или страни) информацията, която търсят, на техния или на разбираем от тях език.

 • Официалните документи са достъпни най-малко на всички официални езици към датата на тяхното публикуване. Останалите документи, които нямат правно обвързващ характер, обикновено са публикувани на английски, френски и немски език.
 • Общата информация на началната страница и в повечето раздели, към които има директен достъп от началната страница, е достъпна на всички официални езици.
 • Информацията, към която има директен достъп от началните страници на промишлените сектори и политиките, обикновено е достъпна най-малко на три езика: английски, френски и немски.
 • Конкретните информационни кампании, насочени към всички предприемачи в ЕС и в частност към МСП, са представени на всички официални езици на ЕС.
 • Специализираната информация на по-дълбоко ниво в йерархията на уебсайта обикновено е достъпна само на английски език.

Авторски права

Възпроизвеждането на представената информация на този сайт е разрешено само при цитиране на източника. Вижте информацията за авторските права на адрес: http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm czech (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) Français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Препоръчваме да не копирате съдържанието на този сайт във вашата страница, а да създадете връзка към него, в която ясно да упоменете източника (Тематичен сайт "Предприятия и промишленост на EUROPA", © Европейският съюз, 1995-2012.). По този начин ще имате възможност да поместите препратка към непрекъснато актуализирана информация.

По принцип можете да създавате връзки към тематичния сайт "Предприятия и промишленост на EUROPA" от всеки уебсайт, при положение, че са спазени следните условия:

 • връзките трябва да бъдат илюстрирани с официалното логоEnglishи/или търговски марки, собственост и/или лицензирани от европейските институции, като трябва да спазват инструкциите, публикувани на адрес: http://ec.europa.eu/ipg/index_en.htm English (en) . Ако не можете да използвате съответното лого или търговска марка, можете да приложите текстова връзка (напр. "За повече информация посетете тематичния сайт "Предприятия и промишленост на EUROPA"), спазвайки следните условия:
 • можете да създавате връзки само към страници, извеждащи кратките хипертекстови съобщения, отнасящи се за информацията за освобождаване от отговорност и авторски права;
 • при достъп до страниците на "Предприятия и промишленост на EUROPA" чрез връзка, потребителите трябва съвсем ясно да разбират, че разглеждат информация, за която не се заплаща и която не зависи от такса за достъп;
 • също толкова важно и свързано с горната точка е връзките да не бъдат поставяни в контекст, който може да заблуди потребителите, че европейските институции одобряват или подкрепят целите или съдържанието на другия уебсайт или организацията, която го администрира;
 • ако връзките се осъществяват от базиран на рамки уебсайт, страниците не трябва да се извеждат като рамки в този сайт по начин, който може да заблуди потребителите за действителния произход на страниците;
 • след създаването на връзка, администраторът на сайта "Предприятия и промишленост" трябва да бъде уведомен с изпращането на URL адреса на страницата, на която е поместена връзката, за да може да провери дали горните указания са спазени от съответния уебсайт.

Авторство на изображенията и фотографиите

Европейската комисия притежава авторското право за всички снимки на този сайт или е получила разрешение да ги използва от носителите на авторското право. Снимките могат да се използват само на уебсайта EUROPA. Не е позволено тяхното възпроизводство или употреба за други цели.

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта