Evropska unija

Evropska unija na delu u Srbiji

 

Evropska agencija za rekonstrukciju u Srbiji

Bilten –jul 2004.

 

Pomoć Srbiji u izgradnji modernog poreskog sistema

Adriano Martins razgleda novu biblioteku.

Više stotina zaposlenih u poreskim organima u Srbiji, proćiće obuku koju organizuje novootvoreni Centrar za obuku i dokumentaciju poreskih organa koji finansira Evropska unija. U Centru, javnost će moći da dođe do svih potrebnih inofrmacija u vezi sa poreskim plaćanjima.

Svečanom otvaranju centra u Beogradu 25. juna, prisustvovali su   Vesna Arsić, pomoćnik ministra finansija Srbije, Džefri Baret, šef delegacije Evropske komisije u Srbiji i Crnoj Gori, Adriano Martins, šef centra Evropske agencije za rekonstrukciju u Beogradu i Vladimir Ilić, direktor Poreske uprave Srbije.

U novim prostorijama Centra smeštena je konferencijska sala sa 120 mesta i referentna biblioteka. Ovo je treći od ukupno četiri Centra za obuku poreskih službenika i informisanje javnosti o oporezivanu koji su otvoreni u Srbiji uz podršku Evropske unije. Dva Centra već su otvorena u Novom Sadu i Nišu, dok će četvrti biti otvoren u Kragujevcu u septembru.

Centri za obuku deo su programa koji Evopska unija finansira budžetom od 13,4 miliona evra kako bi pomogla Srbiji u reformi poreskog sistema. U okviru programa biće renovirano 160 kancelarija poreskih uprava, a biće isporučena i nova kompjuterska oprema kao i softver čime će se znatno popraviti dosadašnji način rada. “Obuka i nova oprema neophodni su ukoliko Srbija hoće uspešno da sprovede reformu svog poreskog sistema, a Evropska unija finansira i jedno i drugo,” izjavio je Adriano Martins. “S obzirom da plaćanje poreza može da izgleda dosta komplikovano, javnost će u svim centrima moći da dobije sve informacije od značaja. Ono što je najvažnije i što mora jasno da se objasni je da se porezi koriste kako bi se poboljšao rad javnih ustanova, poput bolnica i škola. Bez prihoda iz poreza, vlada jednostavno ne bi mogla da obezbedi bolji rad javnih ustanova.”

Unapređenje sudske administracije

Poznata izreka “Vidimo se na sudu” ubuduće će u Srbiji značiti “pre nego kasnije”. U okviru programa vrednog 29 miliona evra kojim se radi na reformi javne uprave, EU je preko Evrospke agencije za rekonstrukciju upravo završila opremanje, kako hardverom tako i softverom, beogradskih sudova. Projekat vredan 1,7 miliona evra predviđa i organizovanje obuke. Preko 1.500 jedinica kompjuterske opreme instalirano je u centralnim prostorijama Okružnog suda u Beogradu (“Palata prave”) kao i filijalama u tri gradske opštine. Obavljeno je i obimno povezivanje u Palati kako bi kompjuterska mreža nesmetano funkcionisala, dok je oko 1.000 zaposlenih u sudu završilo kompjutersku obuku.

“Ovo će pomoći točkovima srpske pravde da se brže pokreću”, rekao je Adriano Martins, koji je zajedno sa ministrom pravde Srbije Zoranom Stojkovićem, obišao Palatu pravde 25 juna (vidi sliku). “Ovim će se smanjiti količina papirologije, omogućiće se brže praćenje i efikasnije rešavanje sporova, olakšaće se rešavanje ranije nagomilanih predmeta – ukratko, popraviće se upravljanje pravosudnim sistemom i smanjiti troškovi.” Ovaj, za sada, pilot projekat kasnije će se proširiti i na Novi Sad, Kragujevac i Niš.

Osnovni program Agencije pomoćiće razvoj institucija u sektoru pravosuđa kao što su Ministarstvo pravde i unutrašnjih poslova, uključujući i Upravu za borbu protiv organizovanog kriminala, Upravu kriminalističke policije i pograničnu policiju. Za Centar za obuku u pravosuđu, kao glavni centar za obuku zaposlenih u sudstvu, obezbeđen je program obuke i pomoći za naredne dve godine, kao i sistem za vanparnično poravnanje za manje sporove.

Promocija Evrope – nova sredstva za marketing projekte

 

Evropska agencija za rekosntrukciju, kako bi pomogla približavanje Srbije Evropskoj uniji, obezbedila je novi fond iz koga će se finansirati lokalne organizacije – naročito nevladine - koje bi trebalo da razvijaju svest javnosti o Evropi. Fond za Evropsku integraciju ima budžet 850.000 evra i tim novcem biće finasirani projekti nevladinih organizacija kojima je cilj da razviju u javnosti   svest o evropskim temama,   posebno kada su pitanju napori Srbije i Crne Gore da se pridruže Evropskoj uniji.

 

“Javnost mora da bude upoznata sa svim promenama koje se u okolini dešavaju, a nevladine organzacije su upravo u mogućnosti da pruže svoje nezavisna mišljenje”, izjavio je Adriano Martins , šef centra Evropske agencije za rekonstrukciju u Beogradu. “ U suštini, mi želimo da promovišemo razumevanje i dijalog “.

 

U okviru Fonda obezbeđene su pojedinačne donacije od 1.000 do 60.000 evra, za projekte predviđenog trajanja od jednog do devet meseci. Prvi konkurs za dodelu ovih sredstava objavljen je 1. jula i traje do 1. septembra 2004. Nevladina organizacija Evropski pokret u Srbiji određen je da rukovodi ovim projektom u saradnji sa Agencijom.

 

“Voz se nalazi na koloseku...”

Lokomotiva broj 444-001 prva je od 17 električnih lokomotiva koju je preduzeće “Rade Končar” iz Zagreba, rekonstruisalo i modernizovalo za potrebe Železnice Srbije. Ostalih 21 lokomotiva nalazi se na generalnoj popravci u preduzećima u Nišu i Beogradu u okviru projekta koji sa 25 miliona evra finansira Evropska unija. Radovi se finasiraju iz kredita Evropske banke za obnovu i razvo (EBRD). Evropska agencija, uz EU sredstva, obezbedila je specijalan tim stručnjaka da pomogne rukovodstvu železnice da realizuju ovaj projekat koji se realizuje EBRD kreditom kao i jednim velikim kreditom Evropske investicione banke. Lokomotiva broj 444-001 svečano je predata železnici 8. jula na glavnoj beogradskoj stanici. (Foto: Danas)