Evropska unija

EU na delu u Srbiji

Evropska agencija za rekonstrukciju u Srbiji
Bilten za juni 2002.

 
Efekti programa pomoći sektoru energetike

...Evropska agencija za rekonstrukciju je već početkom 2002. godine, preraspodelila 258 miliona evra iz fonda koji je EU namenila Srbiji posle 5. oktobra 2000. tj. 68 % fonda vrednog 379 miliona evra.

Odobrena druga tranša budžeta za 2001. godinu

Srednjeročni efekti programa pomoći srpskoj energetici za 2001. vrednog ukupno 107 miliona evra, više su no očigledni. EPS je objavio podatke o povećanju proizvodnje u površinskim ugljenokopima i u elektranama: 85 % opreme i rezervnih delova isporučeno rudnicima Kolubara i Kostolac što je doprinelo poboljšanju radne efikasnosti i proizvodnje. U prva 4 meseca 2002. uklonjena su 22 miliona m3 jalovine, što je za 29 % više nego u istom periodu lane. Istovremeno, proizvodnja uglja je povećana sa 10,8 miliona tona u 2001. na 11,6 miliona tona u 2002. tj. za 7,4 %.
U decembru prošle godine EPS je zabeležio najveću mesečnu proizvodnju struje od 1992. godine. U zimskoj sezoni oktobar-mart 2002. proizvedeno je 15,2 % struje više nego u istom periodu 2000./01. Svi tehnički parametri proizvodnje u termoelektranama su poboljšani u istoj meri. Pouzdanost je povećana za 6 %, a prinudni zastoji u radu elektrana smanjeni su za 8 %. EPS je saopštio da su donacije EU značajno doprinele ovako uspešnim rezultatima.
Na slici: nova linija za transportovanje rude u ugljenokopu Kolubara

Poseta evropskog komesara Šrejera

Evropski komesar za budžetska pitanja, g-đa Mihaela Šrejer, boravila je u Beogradu 30. i 31. maja u okviru proširene posete koju je započela u Prištini. Osim susreta sa srpskim i saveznim zvaničnicima u Beogradu, g-đa Šrejer je obišla i dva projekta za mala/srednja preduzeća finansirana sredstvima obezbeđenim u okvru Agencijskog programa pomoći MSP u Srbiji. G-đa Šrejer je prvo posetila štampariju «Intergraf», specijalizovanu za izradu udžbenika i ostalog štampanog školskog materijala. To preduzeće dobilo je nedavno kredit od Exim banke, iz srednjeročnog, obrtnog kreditnog fonda u vrednosti od 10 miliona evra koji je Agencija deponovala NBJ. Sa kreditnim sredstvima «Intergraf» je modernizovan novim štamparskim mašinama što je rezultiralo povećanjem proizvodnje od 45 % i povećanjem broja zaposlenih od skoro 100 %. G-đa Šrejer (na sredini fotografije) obišla je pogone «Intergrafa» i sa vlasnicima porazgovarala o razvojnim planovima firme. Potom je posetila Euro Info korespondentni centar, gde je informisana o programima ne-finansijske pomoći koju EU pruža sektoru MSP preko regionalnih agencija za razvoj MSP.

Otvaranje Regionalnih agencija za razvoj MSP
Za Agencijski program razvoja preduzetništva maj je bio veoma značajan mesec. Sredstvima EU, u Kragujevcu je zvanično otvorena prva od predviđenih sedam Regionalnih agencija za razvoj MSP. Osim Agencije koja je 5. juna otvorena i u Kruševcu (sa podcentrima u Čačku i Kraljevu), uskoro će i druge Agencije biti na usluzi preduzetnicima Niša, Zaječara, Zrenjanina, Užica i Beograda. Ove Regionalne agencije će se uključiti u mrežu sličnih centara, sa različitim izvorima finansiranja, otvorenih širom zemlje sa zadatkom da pružaju podršku biznisu i priključenim sektorima. Agenciju u Kragujevcu je otvorio Republički ministar za ekonomiju i privatizaciju, Aleksandar Vlahović. Tim povodom su održane i konferencija za novinare i sednica sa lokalnim preduzetnicima.

Konferencija o vodičima dobre kliničke prakse

1U Beogradu je 4. juna održana konsultativna konferencija o izradi vodiča dobre kliničke prakse. Reč je o projektu iz Agencijskog programa pomoći srpskom zdravstvu u 2001. ukupne vrednosti 31,5 miliona evra. U radu konferencije je učestvovalo preko 100 lekara iz cele Republike. Konferencijom je predsedavao prof. Vladimir Kostić, koji je ujedno i predsedavajući Nacionalnog komiteta za izradu vodiča, tela odgovornog za nadzor i buduće prioritete. U fokusu konferencije su se našli vodiči za 3 grupe oboljenja – dečiju astmu, dijabetes i lečenje kancerogenih oboljenja. Sledeće konsultativne sednice biće održane u Nišu, potom u Novom Sadu i Kragujevcu, a onda ponovo u Beogradu.

Poljoprivreda: projekat modernizacije lanca ishrane u Srbiji 

Program pomoći srpskom agraru u 2001. odnosio se najviše na uvoz i distribuciju mineralnih đubriva i kukuruza za stočnu hranu. Mineralna đubriva su do sada u potpunosti isporučena i iskorišćena na poljima, dok je 70 % uvezenog kukuruzaza stočnu hranu stiglo do stočara. Istovremeno, u toku je i segment programa modernizacije i sistematizacije srpskog agrara. 14-očlani ekspertski tim asistira Republičkoj vladi u ključnim pitanjima poboljšanja valjanosti proizvodnog lanca ishrane. Pažnja stručnjaka do sada je bila usmerena na detaljnu reviziju postojećeg sistema veterinarske, fitosanitarne i sanitarne kontrole prehrambenih proizvoda i uočeno je da su neophodne brojne izmene. Takođe, eksperti su posetili i brojne laboratorije i pripremljeni su predlozi za uspostavljanje nove structure laboratorijske kontrole u Srbiji. Uporedo teku aktivnosti na izradi novog zakona iz oblasti veterine i novih pravila identifikacije stočnog fonda.Na slici: laboratorija za kontrolu kvaliteta proizvodnje prehrambenih proizvoda.

EU u poseti Požarevcu 
U okviru redovnih obilazaka srpskih opština, delegacija EU posetila je 16. maja Požarevac. Kao i ranije, delegaciju EU predvodio je ambasador Džefri Baret, šef Delegacije Evropske komisije, a pored njega u Požarevcu su bili i predstavnici Agencije, Mauricio Ranali, Džon Vajt i Dimitrije Tmušić. Po ustaljenoj praksi, teme razgovora odnosile su se na već isporučenu pomoć koja se sastoji od energenata, lekova ili popravke školskih objekata. Posebno je naglašena potreba za razvojem sektora malih/srednjih preduzeća. Tokom posete delegacija je obišla i gradski zdravstveni centar, srednju školu i nezavisnu radio stanicu Boom 93. 

Evropska agencija za rekonstrukciju u Srbiji

Početak rada: decembar 2000.

Budžet za 2000. godinu: 188,2 miliona evra

Budžet za 2001. godinu, ukupno: 193,8 miliona evra

Ključni sektori: energetika, zdravstvo, poljoprivreda, mala i srednja preduzeća, pomoć opštinama, mediji

Stanje 14.1.2002.

Budžet 2000.

Budžet 2001. (ukupno)

Budžet za 2002.

Prihvaćeno

100%     (€185.2 million)

100%   (€193.8 million)

100% (€170,7 mil)

Ugovoreno

99%       (€184.0 million)

93%     (€179.5 million)

3 % (€5 mil)

Isplaćeno

97%       (€179 million)

63%       (€123 million)

0 % (0,5 mil)