Tlačový kútik

Tlačové informácie týkajúce sa právnych predpisov o energetickej efektívnosti svietidiel.

 

Z databázy RAPID Európskej komisie:

  • Tlačová správa oznamujúca prijatie predpisov o ekodizajne svietidiel (IP/09/411, 18. marca 2009)

Ďalšie materiály:

  • Najčastejšie otázky občanov
  • Najčastejšie otázky odborníkov pdf - 401 KB [401 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) (toto je aktualizovaná verzia dokumentu MEMO/09/368, pôvodne uverejneného 1. septembra 2009)
  • Mediálne informácie pdf - 98 KB [98 KB] English (en)
  • Informačný graf jpeg - 188 KB [188 KB]
  • Viac informácií o právnych predpisoch, ktoré tvoria právny základ pre postupné vyradenie energeticky neefektívnych žiaroviek
  • Kontaktné údaje pre novinárov