Presei

Presei par tiesību aktiem apgaismes līdzekļu energoefektivitātes jomā.

 

No Eiropas Komisijas datu bāzes “RAPID”:

  • Paziņojums presei par apgaismes līdzekļu ekodizaina regulu pieņemšanu (IP/09/411, 2009. gada 18. marts)

Citi preses materiāli:

  • Bieži uzdoti jautājumi. Iedzīvotājiem
  • Bieži uzdoti jautājumi. Profesionāļiem pdf - 401 KB [401 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) (šī ir atjaunināta versija dokumentam MEMO/09/368, kas sākotnēji publicēts 2009. gada 1. septembrī)
  • Informācija presei pdf - 98 KB [98 KB] English (en)
  • Informatīvi grafiki jpeg - 189 KB [189 KB]
  • Plašāka informācija par tiesību aktiem, kuri veido tiesisko pamatu izņemšanai no tirgus
  • Kontaktpersona preses pārstāvju jautājumiem