Zmiany – żarówki i opakowanie

Począwszy od 1 września 2009 r. żarówki do użytku domowego produkowane na rynek unijny muszą spełniać określone wymogi w zakresie efektywności energetycznej. Żarówki tradycyjne, jak również halogenowe, które nie spełniają tych wymogów, będą stopniowo wycofywane z rynku. Proces ten potrwa do roku 2012.

 

Większa wydajność energetyczna

Począwszy od września 2009 r. żarówki matowe/powlekane muszą spełniać normy klasy A zgodnie z unijnym systemem etykiet efektywności energetycznej. Tak wysoką wydajność są w stanie osiągnąć wyłącznie świetlówki kompaktowe i żarówki LED (diodowe). Wszystkie bardziej energochłonne rodzaje żarówek matowych znikną z rynku.

Równolegle wycofuje się ze sprzedaży także energochłonne żarówki przezroczyste. Proces ten rozpoczął się we wrześniu 2009 r., kiedy to wszedł w życie wymóg spełniania przez żarówki przezroczyste o mocy 100 watów lub większej norm klasy energetycznej C, co było równoznaczne z rezygnacją z klasycznych żarówek 100-watowych. Wymóg ten będzie też stopniowo wprowadzany w stosunku do żarówek o niższej mocy (75 W w 2010 r., 60 W w 2011 r., 40 W i mniej w 2012 r.).

Harmonogram wycofywania z użycia energochłonnych żarówek

 

Świetlówka kompaktowa w kształcie świeczki

Szeroka oferta nowych produktów

Nawet gdy niektóre rodzaje energochłonnych żarówek znikną już z rynku, konsumenci w Europie nadal będą mieli dostęp do szerokiej oferty produktów. Zgodnie z przepisami nowoczesne odpowiedniki klasycznych żarówek muszą spełniać wysokie wymogi. Konsumenci powinni być zadowoleni z ich używania, być może nawet bardziej niż w przypadku tradycyjnych żarówek, gdyż nowe mogą też produkować chłodne światło, w zależności od preferencji. Więcej na temat dostępnej oferty

 

Temperatura barwowa (temperatura barwy światła) podana na opakowaniu żarówki

Lepsze oznakowanie produktów

Aby pomóc konsumentom w dokonaniu właściwego wyboru, przepisy wprowadzają wymóg umieszczania na opakowaniach konkretnych informacji. Producenci będą musieli podawać żywotność żarówki w godzinach, liczbę cykli „włącz/wyłącz”, temperaturę barwową, czas nagrzewania oraz możliwość regulacji natężenia światła (korzystanie ze ściemniacza).

Tutaj znajdziesz szczegółowe wskazówki, jak wybrać odpowiednią dla siebie żarówkę w oparciu o te parametry.

Większa oszczędność energii i niższe koszty

Zamieszczony poniżej wykres pokazuje oszczędności energii i jej zużycie dla różnych rodzajów żarówek. Kolumna oznaczona numerem 1 przedstawia tradycyjne żarówki, kolumny nr 2 i 3 – ulepszone żarówki klasy B i C (z wbudowaną kapsułką halogenową), kolumna 4 – kompaktowe lampy fluorescencyjne (świetlówki kompaktowe), a kolumna 5 – diody świecące (elektroluminescencyjne – LED).

Wykres: porównanie zużycia energii przez żarówki wytwarzane w różnych technologiach

Dzięki temu, że produkty o wyższej efektywności energetycznej zużywają mniej energii, przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci nawet o 15 proc. niższy rachunek za elektryczność. Oznacza to w praktyce oszczędności na czysto rzędu od 25 do 50 euro w skali rocznej, w zależności od tego, jak liczna jest rodzina, ile źródeł światła zainstaluje i jakiego rodzaju żarówki wybierze.

Wprowadzenie nowych wymogów w zakresie efektywności energetycznej żarówek pozwoli na zaoszczędzenie do roku 2020 ponad 40 mld kilowatogodzin – odpowiada to całkowitemu zużyciu elektryczności w tym samym okresie przez 11 mln gospodarstw domowych w Europie. Co więcej, przełoży się to na ograniczenie emisji CO2 nawet o 15 mln ton rocznie.