Izmaiņas — spuldzes un iepakojums

No 2009. gada 1. septembra ES tirgum ražotajām mājsaimniecības spuldzēm ir jāatbilst obligātajām energoefektivitātes prasībām. Parastās kvēlspuldzes un halogēnu spuldzes, kuras neatbilst šīm prasībām, līdz 2012. gadam pakāpeniski izņems no ES tirgus.

 

Lielāka energoefektivitāte

No 2009. gada septembra necaurspīdīgajām (matētajām) spuldzēm jāatbilst ES spuldžu energomarķējuma A klases standartam. Tikai kompaktās dienasgaismas spuldzes un LED spuldzes var sasniegt tik augstu energoefektivitāti. Visi mazāk efektīvie necaurspīdīgo spuldžu veidi no tirgus pazudīs.

Pakāpeniski no tirgus izņems arī mazāk efektīvās caurspīdīgās (nematētās) spuldzes. Process sākās 2009. gada septembrī, kad stājās spēkā prasība, ka 100 W vai jaudīgāku caurspīdīgo kvēlspuldžu ekvivalentiem jāatbilst C klases standartam, nosakot 100 W kvēlspuldžu pakāpenisku izņemšanu no tirgus. Šis ierobežojums līdz 2012. gadam tiks pakāpeniski piemērots spuldzēm ar mazāku nominālo jaudu (2010. gadā — 75 W, 2011. gadā — 60 W, 2012. gadā — 40 W un mazāk jaudīgām spuldzēm).

Hronoloģija mazāk efektīvo spuldžu izņemšanai no tirgus

 

Sveces formas kompaktā dienasgaismas spuldze

Labākas alternatīvas

Kad konkrētu veidu mazāk efektīvās spuldzes būs izņemtas no tirgus, Eiropas patērētāju izvēlei joprojām būs pieejams plašs spuldžu klāsts. Tiesību aktos ir tāpat noteikts, ka alternatīvajām spuldzēm ir jābūt ar augstu veiktspēju. Tām jānodrošina tāda pati lietotāju apmierinātība kā kvēlspuldzēm vai pat lielāka, ņemot vērā to, ka tās vajadzības gadījumā var radīt arī vēsu apgaismojumu. Lasiet vairāk par pieejamajām alternatīvām.

 

Krāsas temperatūras (gaismas krāsas siltuma) norāde uz spuldzes iepakojuma

Pilnīgāka informācija par ražojumu

Lai palīdzētu patērētājiem izdarīt pareizo izvēli, tiesību aktos ir prasība uz iepakojuma norādīt konkrētu informāciju par ražojumu. Ražotājiem būs jānorāda spuldzes kalpošanas laiks stundās, paredzētais ieslēgšanas ciklu skaits, krāsas temperatūra, spuldzes iesilšanas laiks un tas, vai ir iespējams regulēt spuldzes gaismas intensitāti.

Šeit jūs atradīsit detalizētus padomus par to, kā izvēlēties spuldzi, ņemot vērā šos parametrus.

Lielāks enerģijas ietaupījums un mazākas izmaksas

Informatīvajā grafikā ir parādīts dažādu spuldžu tipu radītais enerģijas ietaupījums un patēriņš. 1. stabiņš attiecas uz parastajām kvēlspuldzēm, 2. un 3. stabiņš attiecas uz C un B klases uzlabotajām kvēlspuldzēm (ar iebūvētām halogēnu kapsulām), 4. stabiņš attiecas uz kompaktajām dienasgaismas spuldzēm (CFL), bet piektais stabiņš — uz gaismas diodēm (LED).

Dažādu spuldžu tehnoloģiju potenciālā enerģijas ietaupījuma salīdzinājums

Tā kā energoegektīvās alternatīvas nodrošina mazāku elektrības patēriņu, vidējā mājsaimniecībā būs līdz 15 % liels kopējā elektrības rēķina samazinājums. Atkarībā no mājsaimniecības lieluma un izmantoto apgaismes līdzekļu skaita un veida tas nozīmē no 25 līdz 50 eiro lielus ietaupījumus gadā.

Nosakot gaismas spuldzēm jaunas energoefektivitātes prasības, līdz 2020. gadam ik gadu tiks ietaupīti vairāk nekā 40 miljardi kilovatstundu, kas atbilst 11 miljonu Eiropas mājsaimniecību elektroenerģijas patēriņam šajā pašā periodā. Būtiski, ka šādi katru gadu tiks nodrošināts līdz pat 15 miljoniem tonnu liels CO2 emisiju samazinājums.