Muutused – lambid ja pakendamine

Alates 1. septembrist 2009 peavad majapidamises kasutatavad ELi turu jaoks ettenähtud lambid vastama energiakasutuse miinimumnõuetele. Tavalised hõõg- ja halogeenlambid, mis neile nõuetele ei vasta, kõrvaldatakse järk-järgult ELi turult 2012. aasta lõpuks.

 

Suurem energiatõhusus

Alates 2009. aasta septembrist peavad läbipaistmatud (matid) lambid kuuluma ELi lampide energiamärgistuse klassi A. Nii tõhusad saavad olla üksnes kompaktluminofoor- ja LED-lambid. Kõik energiakulukamad läbipaistmatud lambid kõrvaldatakse kasutusest.

Samal ajal kõrvaldatakse järk-järgult kasutusest ka energiakulukad läbipaistvad lambid. Protsess algas 2009. aasta septembris, millest alates pidid 100 W ja võimsamate läbipaistvate hõõglampide ekvivalendid vastama energiatõhususe klassi C standardile, millega kõrvaldatakse järk-järgult kasutusest 100 W hõõglambid. Seda piiri nihutatakse kuni aastani 2012 järk-järgult allapoole madalama võimsuse suunas (75 W 2010. aastal, 60 W 2011. aastal, 40 W ja vähem 2012. aastal).

Energiakulukate lampide kasutusest kõrvaldamise ajakava

 

Küünlakujuline kompaktluminofoorlamp

Paremad alternatiivid

Euroopa tarbijatel on pärast teatavat liiki energiakulukate lampide kasutusest kõrvaldamist endiselt võimalik valida suure hulga erinevate lampide vahel. Õigusaktidega nõutakse ka, et alternatiivsed lambid toimiksid hästi. Need peaksid tagama samasuguse tulemuse kui hõõglambid või isegi parema, kuna need võivad vajaduse korral toota ka külma valgust. Lugege lisateavet saadaolevate alternatiivide kohta.

 

Lambi pakendil osutatud värvustemperatuur (valgusvärvi soojus)

Parem teave toote kohta

Selleks et aidata tarbijatel teha õiget valikut, on õigusaktidega ette nähtud konkreetne teave, mis tuleb toote kohta selle pakendil esitada. Tootjad peavad märkima pakendile lambi tööea tundides, lambi lülitamistsüklite arvu, värvustemperatuuri, lambi soojenemiseks kuluva aja ning lambi hämardatavuse.

Siit leiate üksikasjalikud juhised, kuidas nende näitajate alusel lampi valida.

Suurem energia kokkuhoid ja väiksem kulu

Infograafik näitab eri liiki lampide energia kokkuhoidu ja tarbimist. 1. veerus on tavalised hõõglambid, 2. ja 3. veerus energiamärgistuse klassidesse C ja B kuuluvad täiustatud hõõglambid (koos integreeritud halogeenlampidega), 4. veerus kompaktluminofoorlambid (CFL) ja 5. veerus valgusdioodid (LED).

Eri lambitehnoloogiate energia kokkuhoiu potentsiaali võrdlus

Tänu väiksemale energiatarbimisele väheneb majapidamise elektri koguarve keskmiselt kuni 15 %. See võrdub 25–50 euro suuruse säästuga aastas, sõltuvalt leibkonna suurusest ning kasutatavate valgustite liigist ja arvust.

Lampidele uute energiatõhususe nõuete kehtestamisega hoitakse 2020. aastaks kokku üle 40 TWh – see vastab 11 miljoni Euroopa majapidamise elektritarbimisele sama ajavahemiku jooksul. Väga oluline on seejuures, et CO2 heide väheneb aastas kuni 15 miljoni tonni võrra.