Τι θα αλλάξει;

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 όλοι οι λαμπτήρες οικιακής χρήσης που παράγονται για την αγορά της ΕΕ θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις. Οι συμβατικοί λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου που δεν πληρούν αυτές τις απαιτήσεις θα αποσυρθούν σταδιακά από την αγορά της ΕΕ έως τα τέλη του 2012.

 

Μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση

Από τον Σεπτέμβριο του 2009, όλοι οι ημιδιαφανείς (γαλακτεροί) λαμπτήρες πρέπει να είναι ενεργειακής κατηγορίας A σύμφωνα με την κατάταξη του σήματος ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ. Μόνον οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού και οι δίοδοι εκπομπής φωτός μπορούν να επιτύχουν τέτοια υψηλή απόδοση. Οι ενεργοβόροι ημιδιαφανείς λαμπτήρες θα εξαφανιστούν από την αγορά.

Παράλληλα, θα καταργηθούν επίσης σταδιακά οι μη αποδοτικοί (διαφανείς) λαμπτήρες. Σαν πρώτο βήμα, από τον Σεπτέμβριο του 2009 και μετά, οι λαμπτήρες που ισοδυναμούν με διαφανείς λαμπτήρες πυράκτωσης ισχύος 100W και άνω είναι υποχρεωτικά ενεργειακής κατηγορίας C, ενώ καταργούνται σταδιακά οι συμβατικοί λαμπτήρες πυράκτωσης 100W. Αυτό το όριο θα ισχύσει και για λαμπτήρες χαμηλότερης ισχύος σταδιακά έως το 2012 (75W το 2010, 60W το 2011, 40W και κάτω το 2012).

Προθεσμία για την κατάργηση των ενεργοβόρων λαμπτήρων

 

Λαμπτήρας φθορισμού μικρού μεγέθους σε σχήμα φλόγας κεριού

Βελτιωμένα εναλλακτικά προϊόντα

Μετά την κατάργηση ορισμένων τύπων ενεργοβόρων λαμπτήρων, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέξουν από μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εναλλακτικοί αυτοί λαμπτήρες πρέπει να έχουν ικανοποιητική απόδοση. Θα πρέπει να παρέχουν τον ίδιο ή και μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης σε σχέση με τους λαμπτήρες πυράκτωσης, εφόσον μπορούν να παράγουν και ψυχρό φως, αν χρειαστεί. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα διαθέσιμα εναλλακτικά προϊόντα.

 

Η θερμοκρασία χρώματος (πόσο ζεστό ή ψυχρό είναι το χρώμα του φωτός) αναγράφεται στη συσκευασία του λαμπτήρα

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα

Για να μπορέσουν οι καταναλωτές να επιλέξουν σωστά, η νομοθεσία απαιτεί την αναγραφή συγκεκριμένων πληροφοριών στη συσκευασία των προϊόντων. Οι κατασκευαστές θα είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σε ώρες, τον αριθμό των κύκλων λειτουργίας (εντός/εκτός λειτουργίας), τη θερμοκρασία χρώματος, τον χρόνο προθέρμανσης και εάν υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης του φωτός με ροοστατικό διακόπτη.

Εδώ θα βρείτελεπτομερείς οδηγίες για το πώς μπορείτε να επιλέξετε λαμπτήρα βάσει αυτών των παραμέτρων.

Μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και μικρότερο κόστος

Το διάγραμμα αυτό δείχνει την εξοικονόμηση ενέργειας και την κατανάλωση διαφόρων τύπων λαμπτήρων. Η στήλη 1 αντιστοιχεί στους συμβατικούς λαμπτήρες πυράκτωσης, οι στήλες 2 και 3 στους βελτιωμένους λαμπτήρες πυράκτωσης ενεργειακής κατηγορίας C και B (με ενσωματωμένη κάψουλα αλογόνου), η στήλη 4 στους λαμπτήρες φθορισμού (CFL) μικρού μεγέθους και η στήλη 5 στις διόδους εκπομπής φωτός (LED).

Σύγκριση της δυνατότητας εξοικονόμησης ενέργειας λαμπτήρων διαφόρων τεχνολογιών

Λόγω της μικρότερης κατανάλωσης ενέργειας των εναλλακτικών ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, ο συνολικός λογαριασμός ρεύματος των νοικοκυριών θα μειωθεί έως και 15% κατά μέσο όρο. Αυτό ισοδυναμεί με καθαρή εξοικονόμηση 25 έως 50 ευρώ ετησίως, ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού και τον αριθμό και τύπο των φωτιστικών σωμάτων που χρησιμοποιούνται.

Ο καθορισμός νέων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των λαμπτήρων θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση άνω των 40 δισεκατομμυρίων κιλοβατώρων ετησίως έως το 2020 - που ισοδυναμεί με την κατανάλωση ρεύματος 11 εκατομμυρίων ευρωπαϊκών νοικοκυριών για την ίδια περίοδο. Το σημαντικότερο είναι ότι θα επιτευχθεί έτσι μείωση έως 15 εκατομμυρίων τόνων εκπομπών CO2 ετησίως.