Промени - крушки и опаковки

От 1-ви септември 2009 г. домашните крушки, произвеждани за пазара на ЕС, трябва да отговарят на минимални енергийни изисквания. Обикновените халогенни крушки и крушки с нажежаема жичка не отговарят на изискванията и ще бъдат постепенно изтеглени от европейския пазар до края на 2012 г.

 

По-голяма енергийна ефективност

От септември 2009 г. матовите (непрозрачните) крушки трябва да бъдат от клас А според енергийния етикет на ЕС за крушките. Само компактните луминесцентни крушки и крушките със светодиоди са толкова икономични. Всички други неефективни матови крушки ще изчезнат.

Междувременно, неефективните прозрачни крушки също ще бъдат постепенно спрeни от продажба. Този процес започна през септември 2009 г., когато продажбата на прозрачни крушки с нажежаема жичка от 100W беше прекратена, тъй като крушките с еквивалентна мощност трябваше да бъдат най-малко от клас C. Постепенно това ограничение ще обхване и крушките с жичка с по-малка мощност (75W през 2010 г., 60W през 2011 г., 40W и по-слаби през 2012 г.).

График за премахването на неефективни крушки

 

Компактна луминесцентна крушка с формата на свещ

По-добри алтернативи

След спирането от продажба на определени видове неефективни крушки, европейските потребители ще продължат да разполагат с богат избор от крушки. Законите също изискват алтернативните крушки да работят добре. Те би трябвало да предложат същия комфорт като крушките с жичка или дори по-добър, тъй като могат да произвеждат и студена светлина, ако е необходимо. Прочетете повече за алтернативите на пазара.

 

Цветна температура (топлината на цвета на светлината), посочена на опаковката на крушка

По-добра информация за продуктите

За да помогнат на потребителите да направят правилен избор, законите изискват от производителите да дават конкретни сведения за продукта върху неговата опаковка. Производителите ще трябва например да посочват продължителността на живота на крушката в часове, броя включвания и изключвания, които тя може да понесе, цветната температура, бързината на достигане на пълната сила на светене и възможността за регулиране на тази сила.

Ето някои подробни съвети за избор на крушка въз основа на тези параметри.

Икономии на енергия и средства

Графиката показва спестената електроенергия и консумацията на различни видове крушки. Колона 1 съответства на традиционните крушки с нажежаема жичка, колони 2 и 3 на усъвършенстваните крушки с жичка (с интегрирани халогенни капсули) от клас С и В, колона 4 – на компактните луминесцентни крушки, а колона 5 – на крушките със светодиоди (LED).

Сравнение на възможните икономии при използване на различни осветителни технологии

Енергийноефективните крушки консумират по-малко електричество, в резултат от което сметките за електроенергия на едно средно домакинство могат да намалеят с близо 15 %. В зависимост от размера на домакинството и броя и вида на използваните лампи това означава нетни спестявания от 25 до 50 евро на година.

Новите изисквания за енергийна ефективност на крушките ще спестят над 40 млрд. киловатчаса до 2020 г. Това е равно на консумацията на електричество на 11 млн. европейски домакинства за същия този период. Още по-важно е, че така ще се спестяват до 15 млн. тона емисии на CO2 годишно.