Новите електрически крушки

За да намали емисиите на Европа на CO2, Европейската комисия взе мерки за постепенно подменяне на енергийно неефективните крушки. Това ще доведе до икономии на средства и електроенергия за европейските граждани.

 

 

Какво се променя с новите закони?

Как да изберем крушка?

Алтернативи на пазара

Къде да изхвърляме крушките?

Компактна луминесцентна крушка с формата на свещ в настолна лампа