Co zrobić z zużytą żarówką?

Żarówki energooszczędne są tak samo łatwe w użyciu, jak żarówki tradycyjne. Jednak trzeba wiedzieć, co z nimi zrobić, gdy się zużyją.

 

Co zrobić z zużytymi świetlówkami kompaktowymi i żarówkami LED?

Żarówki te zawierają złożone układy elektroniczne i nie powinny być wyrzucane wraz normalnymi odpadami domowymi. Informuje nas o tym logo przedstawiające przekreślony pojemnik na śmieci. Należy je oddać do sklepu z artykułami oświetleniowymi lub do punku zbiórki odpadów sprzętu elektronicznego (w zależności od kraju).

Logo na opakowaniu – tego produktu nie można wyrzucać z innymi odpadami z gospodarstwa domowego (logo WEEE)

 

Co należy zrobić w przypadku pęknięcia świetlówki kompaktowej?

W przeciwieństwie do żarówek LED i większości innych źródeł światła stosowanych w gospodarstwach domowych, świetlówki kompaktowe zawierają rtęć. Podczas ich użytkowania nie wydziela się rtęć. Natomiast jeżeli świetlówka zostanie uszkodzona, istnieje ryzyko wydzielenia do 5 mg rtęci (czyli mniej więcej tyle, ile tuszu znajduje się w końcówce długopisu). Dla porównania stare termometry zawierały około 500 mg rtęci.

W przypadku pęknięcia świetlówki należy przewietrzyć pomieszczenie, a następnie części pękniętej świetlówki zebrać wilgotną szmatką. Należy unikać kontaktu skóry z resztkami pękniętej świetlówki i nie wolno używać odkurzacza.

  • Sposobem rozwiązania kwestii wycieku rtęci w sytuacji przypadkowego stłuczenia świetlówki jest zakup świetlówki kompaktowej z zewnętrzną nietłukącą się bańką lampy.
  • Można również wybrać technologie alternatywne, na przykład ulepszone żarówki halogenowe lub żarówki LED, które nie zawierają rtęci.