Τι κάνουμε τους καμένους οικονομικούς λαμπτήρες

Οι οικονομικοί λαμπτήρες είναι εξίσου εύκολοι στη χρήση τους με τους λαμπτήρες πυράκτωσης. Ώστόσο, όταν δεν λειτουργούν πλέον, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

 

Τι κάνουμε τους καμένους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού και τους λαμπτήρες LED;

Αυτοί οι λαμπτήρες περιέχουν περίπλοκες ηλεκτρονικές διατάξεις και δεν πρέπει να καταλήγουν στον κάδο με τα καθημερινά οικιακά απορρίμματα. Αυτό δηλώνει το εικονίδιο του διαγραμμένου κάδου στη συσκευασία. Πρέπει να επιστρέφονται σε κάποιο από τα καταστήματα πώλησης τέτοιων προϊόντων ή να παραδίδονται σε άλλο φορέα συλλογής άχρηστου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ανάλογα με τη χώρα).

Λογότυπος συσκευασίας – μην το πετάτε στα οικιακά απορρίμματα (λογότυπο WEEE)

 

Τι πρέπει να κάνετε αν σπάσει ένας συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού;

Σε αντίθεση με τους λαμπτήρες LED και τους περισσότερους τύπους λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται συνήθως για οικιακή χρήση, οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού περιέχουν υδράργυρο. Ο υδράργυρος δεν απελευθερώνεται στο περιβάλλον όσο ο λαμπτήρας λειτουργεί και εφόσον δεν σπάσει. Αν σπάσει, είναι πιθανό να απελευθερωθούν 5 mg υδραργύρου το πολύ (ποσότητα όση η μύτη ενός στυλό διαρκείας περίπου). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα θερμόμετρα παλιάς τεχνολογίας περιείχαν περίπου 500 mg υδραργύρου.

Καλό είναι να αερίσετε το δωμάτιο και μετά να μαζέψετε τα θραύσματα με υγρό πανί. Πρέπει να αποφεύγετε την επαφή των θραυσμάτων με το δέρμα και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε.

  • Μπορείτε να αγοράζετε συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με άθραυστο περίβλημα, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής υδραργύρου.
  • Μπορείτε επίσης να επιλέγετε εναλλακτικούς τύπους λαμπτήρα, όπως βελτιωμένους λαμπτήρες πυράκτωσης με αλογόνο ή λαμπτήρες LED που δεν περιέχουν υδράργυρο.