Sådan bortskaffer du energisparepærer

Energieffektive pærer er lige så lette at benytte som traditionelle glødepærer. Men når de holder op med at virke, skal de behandles med særlig omhu.

 

Hvordan skal kompaktlysstofrør og LED-pærer bortskaffes?

Disse pærer indeholder kompleks elektronik og må ikke smides væk med det almindelige husholdningsaffald. De er derfor mærket med et billede af en overstreget skraldespand. De skal returneres til den butik, hvor de er købt, eller afleveres på indsamlingssteder til elektronikaffald (f.eks. den lokale genbrugsstation).

Logo på emballagen – ikke almindeligt affald (WEEE-logo)

 

Hvad skal man gøre, hvis et kompaktlysstofrør går i stykker?

I modsætning til LED-pærer og de fleste andre pæreteknologier, der anvendes i almindelige husholdninger, indeholder kompaktlysstofrør kviksølv. Der frigives ingen kviksølv, når pærerne er intakte, eller når de bruges. Hvis pæren går i stykker, kan der maksimalt frigives 5 milligram kviksølv (ca. lige så meget som blækket på spidsen af en kuglepen). Til sammenligning indeholder ældre typer termometre ca. 500 milligram kviksølv.

Udluft lokalet, før du tørrer op efter pæren med en våd klud. Undgå hudkontakt med eventuelle skår og rester, og undlad at bruge støvsuger til rengøringen.

  • Ved at købe kompaktlysstofrør med en kappe omkring pæren, som ikke kan gå i stykker, kan du undgå problemet med eventuelt udslip af kviksølv ved uheld.
  • Du kan også vælge alternative teknologier såsom forbedrede glødepærer med halogenteknologi eller LED-pærer, som ikke indeholder kviksølv.