Къде да изхвърляме енергоспестяващите крушки?

Използването на енергийно ефективни крушки е също толкова лесно, колкото на крушките с нажежаема жичка. Когато обаче спрат да работят, те изискват специално внимание.

 

Как да изхвърлим компактна луминесцентна крушка и светодиодна крушка?

В тези крушки има сложна електроника и те не бива да се поставят при битовите отпадъци. Това е посочено чрез знака със зачеркната кофа за боклук. Тези крушки трябва да бъдат върнати в някой от магазините, където се продават, или в някой от центровете за събиране на подобни отпадъци (в зависимост от страната, в която се намирате).

Знак на опаковката – не при обикновените отпадъци (лого WEEE)

 

Какво да правим при счупване на компактна луминесцентна крушка?

За разлика от светодиодните крушки и повечето други технологии за крушки, използвани в бита, компактните луминесцентни крушки съдържат живак. Когато крушките са цели (не са счупени) или се използват, не се отделя живак. При счупване на крушката могат да се отделят най-много 5 мг живак (колкото капка мастило на писеца на химикалка). За сравнение - по-старите термометри съдържат около 500 милиграма живак.

Съвет към потребителите - първо проветрете помещението, а после почистете остатъците от крушката с влажна кърпа. Избягвайте контакт с кожата и не използвайте прахосмукачка.

  • Закупуването на компактна луминесцентна крушка с външна нечуплива обвивка е начин за решаване на проблема с изтичането на живак при случайно счупване на крушката.
  • Потребителите могат да изберат и алтернативни технологии като усъвършенствани крушки с нажежаема жичка с халогенна технология или светодиодни крушки, които не съдържат живак.