Sti

 

Hvordan læses emballagen?

Her kan du se, hvordan du skal læse produktinformationen på pærens emballage.

 

Lysstrøm (i lumen)

Ved at måle en lampes ydeevne i lumen er det muligt at foretage direkte sammenligninger af lysmængde (hvilket er den funktion, pæren i virkeligheden udfylder). Sammenligninger baseret på watt-størrelse giver ikke længere mening og kan være vildledende. Gå efter 1300-1530 lumen for en pære, der svarer til en 100 W glødepære, 920-1060 lumen for en 75 W pære, 700-810 lumen for en 60 W pære, 410-470 lumen for en 40 W pære og 220-250 lumen for en 25 W pære.

Energimærkning for pærer

 

Energieffektivitet

Med de nye EU-regler udfases de mindst effektive pærer. Det er dog umagen værd at tjekke energimærket for at se, hvor effektiv en pære er, da der stadig kan være store forskelle. Et kompaktlysstofrør (energiklasse A) skal kun bruge en tredjedel af den elektricitet, som en forbedret glødepære (energiklasse C) bruger til at genere den samme lysstrøm. Du kan spare mange penge ved at gå efter de mest effektive pærer.

Levetid

En pæres levetid udtrykkes som dens brændetid i timer. En gennemsnitlig pære bruges 1 000 timer om året, baseret på en formodning om gennemsnitlig tre timers brændetid om dagen. Pærer, der er konstant tændt, dør hurtigere, og pærer, som ikke bruges så ofte, holder længere. For nogle kompaktlysstofrør kan det antal gange, de tændes og slukkes, også påvirke deres reelle levetid (se ”Antal tænd/sluk i levetid”). Pærers levetid kan variere mellem 1 000 timer for traditionelle glødepærer til 15 000 timer for de bedste kompaktlysstofrør og LED-pærer. Længere levetid for en pære er ensbetydende med mindre besvær i forbindelse med køb og skift af pærer. Det bør også tages med i betragtning ved sammenligning af priserne på de forskellige alternativer.

 

Farvetemperatur (lysfarvens varme) angivet på en pæres emballage

Lysets farve (farvetemperatur)

Mens glødepærer altid giver den samme lysfarve ("varm hvid"), kan kompaktlysstofrør og LED-pærer præstere mange flere farvetemperaturer (målt i Kelvin). Disse forskelle kan være en fordel til visse anvendelsesformål. Vælg 2 700 K eller "varm hvid" til afslappet belysning og mere end 4 000 K eller "kold hvid" til arbejde.

Kompakt LED-pære med varmt lys    Kompakt LED-pære med koldt lys

 

Antal gange, pæren kan tændes og slukkes, før den svigter

Antal tænd/sluk i levetid

Disse oplysninger er særligt vigtige i forbindelse med kompaktlysstofrør. Standard-kompaktlysstofrør (med 3 000-6 000 tænd/sluk) bør ikke monteres på steder, hvor de ofte tændes og slukkes, dvs. i gennemsnit mere end tre gange om dagen, f.eks. på toiletter eller i gange med bevægelsessensorer, da man i så fald risikerer, at de ikke har den levetid, der er angivet på emballagen. Der findes dog kompaktlysstofrør, der kan klare op til 1 million tænd/sluk, og som er egnede til den type steder. For andre lyskilder er antal tænd/sluk uden betydning (f.eks. forbedrede glødepærer).

 

Starttidspunkt

Opvarmningstid

Disse oplysninger er særligt vigtige i forbindelse med kompaktlysstofrør. Standard-kompaktlysstofrør tager lidt længere tid om at varme op og nå deres fulde lysstrøm end de øvrige pæreteknologier (op til 2 sekunder om at starte og op til 60 sekunder om at nå 60 % af deres lysstrøm). Der findes imidlertid specielle kompaktlysstofrør, der er næsten lige så hurtige til at tænde som andre pæretyper (f.eks. forbedrede glødepærer).

 

Ikon, som angiver, at pæren ikke kan dæmpes

Dæmpning

Kig altid efter dette logo på kompaktlysstofrør og LED-pærer, da mange af dem ikke kan fungere sammen med standarddæmpere. Der findes dog også kompaktlysstofrør og LED-pærer, der kan dæmpes, og forbedrede glødepærer kan altid dæmpes.

 

Anvendelsestemperatur

Anvendelsestemperatur

Kompaktlysstofrør og LED-pærer er mere temperaturfølsomme end forbedrede glødepærer. Det er vigtigt at vælge en pære, som kan fungere korrekt ved de temperaturer, den kan forventes at blive udsat for. Til udendørslamper i klimazoner med kolde vintre tilrådes det f.eks. at vælge en pære, der også fungerer godt i frostgrader, da lysstrømmen ellers kan blive reduceret i vinternætterne.

 

Pærestørrelse

Pærestørrelser

Når du skifter fra én pæreteknologi til en anden i samme armatur, skal du huske at kontrollere, om den nye pære kan passe i armaturet, inden du køber den.

 

Logo på emballagen – ikke almindeligt affald (WEEE-logo)

Hvordan skal kompaktlysstofrør og LED-pærer bortskaffes?

Disse pærer indeholder kompleks elektronik og må ikke smides væk med det almindelige husholdningsaffald. De er derfor mærket med et billede af en overstreget skraldespand. De skal returneres til den butik, hvor de er købt, eller afleveres på indsamlingssteder til elektronikaffald (f.eks. den lokale genbrugsstation).