Навигационна пътека

 

Как да четем опаковката?

Ето как можете да използвате информацията за продукта върху неговата опаковка:

 

Произведена светлина (в лумени)

Измерването на силата на крушките в лумени позволява директно сравнение на количеството произвеждана от тях светлина. Сравненията, базирани на мощността на крушките във ватове, вече не са показателни и могат да ви подведат. На крушка с нажежаема жичка от 100W съответстват 1300-1530 лумена, на крушка от 75W – 920-1060 лумена, на 60W – 700-810 лумена, на 40W – 410-470 лумена, а на 25W – 220-250 лумена.

Енергиен етикет за крушките

 

Енергийна ефективност

Регламентът на ЕС прекратява производството и продажбата на най-неефективните крушки. Тъй като все още има големи разлики, най-добре е да проверите енергийния етикет, за да разберете колко ефективна е дадена крушка. За да светят еднакво силно, компактните луминесцентни крушки (клас А) използват само една трета от електроенергията, необходима на усъвършенстваните крушки с жичка (клас С). Можете да спестите много пари, ако избирате най-ефективните крушки.

Продължителност на живота

Животът на крушките се отчита в брой часове, през които ще работят, преди да изгорят. Крушките се използват средно по 1000 часа на година или по 3 часа на денонощие. Крушките, които светят непрекъснато, изгарят по-бързо, а тези, които се използват рядко – по-бавно. За някои компактни луминесцентни крушки е важно и колко пъти се включват и изключват, защото това влияе върху издръжливостта им (вижте „Брой включвания и изключвания преди изгаряне“). Животът на крушките варира между 1000 часа за обикновени крушки с нажежаема жичка и 15 000 часа за най-добрите компактни луминесцентни крушки и крушки със светодиоди. По-дългият живот на крушката означава по-малко грижи по купуването и сменянето ѝ. Помислете за това, когато сравнявате цените на различните възможни крушки.

 

Цветна температура (топлина на цвета на светлината), посочена върху опаковката на крушката

Цвят на светлината (цветна температура)

Крушките с нажежаема жичка винаги излъчват светлина с един и същ цвят („топло бяло“), а компактните луминесцентни крушки и светодиодните крушки предлагат различни цветни температури (измервани в келвини). Тези разлики са полезни при различни видове употреба. Изберете 2700K или „топло бяло“ за почивка и над 4000K или „студено бяло“ за работа.

Компактна крушка със светодиоди, светеща в топло бяло    Компактна крушка със светодиоди, светеща в студено бяло

 

Брой на включванията и изключванията на една крушка, преди тя да изгори

Брой включвания и изключвания преди изгаряне

Тази информация е особено важна за компактните луминесцентни крушки. Не инсталирайте стандартни компактни луминесцентни крушки (3000-6000 включвания или изключвания) на места като тоалетни или коридори със сензори за движение, където те ще бъдат включвани и изключвани често, т.е. над 3 пъти на ден. Те ще траят по-кратко, отколкото е посочено на опаковката. За подобни помещения има специални крушки от този вид, които могат да бъдат включвани и изключвани до 1 милион пъти! Други видове крушки, като например усъвършенстваните крушки с жичка, не се влияят от превключванията.

 

Бързина на включване

Бързина на загряване

Тази информация е особено важна за компактните луминесцентни крушки. Стандартните крушки от този тип загряват и достигат пълната си сила на светене по-бавно от другите видове крушки (до 2 секунди за включване и до 60 секунди за достигане на 60 % от силата на светене). Съществуват обаче специални компактни луминесцентни крушки, които стартират почти толкова бързо, колкото другите видове крушки (като например усъвършенстваните крушки с жичка).

 

Икона, показваща, че крушката не е регулируема

Регулиране на силата на осветлението

Винаги проверявайте това лого, когато купувате компактни луминесцентни крушки и светодиодни крушки, тъй като много от тях не работят със стандартните системи за регулиране на силата на осветлението. Въпреки това има крушки от този тип, които могат да се регулират, а усъвършенстваните крушки с жичка винаги са регулируеми.

 

Работна температура

Работна температура

Компактните луминесцентни крушки и светодиодните крушки са по-чувствителни на температура от усъвършенстваните крушки с жичка. Важно е да изберете крушка, която ще работи добре при температурите, на които е вероятно да бъде изложена. За външни осветителни тела в райони със студени зими е препоръчително да изберете крушки, работещи дори при температури под нулата, ако не искате силата на светене да отслабне през зимните нощи.

 

Размер на крушката

Размери на крушката

Когато минавате от един вид крушка към друг за една и съща лампа, не забравяйте най-напред да проверите дали новата крушка ще пасне.

 

Знак на опаковката – не при обикновените отпадъци (лого WEEE)

Как да изхвърлим компактна луминесцентна крушка и светодиодна крушка?

В тези крушки има сложна електроника и те не бива да се поставят при битовите отпадъци. Това е посочено чрез знака със зачеркната кофа за боклук. Тези крушки трябва да бъдат върнати в някой от магазините, където се продават, или в някой от центровете за събиране на подобни отпадъци (в зависимост от страната, в която се намирате).