Naudingos nuorodos

Šiame puslapyje pateikiamos nuorodos į atitinkamas interneto svetaines, susijusias su apšvietimo gaminių energijos vartojimo efektyvumu.

 

Šios nuorodos gali būti naudingos, jeigu norite rasti daugiau informacijos apie energijos vartojimo efektyvumą ir (ar) apšvietimo gaminius.

Europos Komisijos energijos vartojimo efektyvumo politika

Su energija susijusių gaminių ekologinis projektavimas:

Europos aplinkos apsaugos nevyriausybinės organizacijos

Šios nevyriausybinės organizacijos dalyvavo suinteresuotųjų šalių pasitarimuose rengiantis priimti šiuos teisės aktus:

Europos pramonės asociacijos: