Σύνδεσμοι

Η σελίδα αυτή περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους σχετικούς με την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων φωτισμού.

 

Οι σύνδεσμοι που ακολουθούν είναι χρήσιμοι για την αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικών με την ενεργειακή απόδοση και/ή τα προϊόντα φωτισμού.

Πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργειακή απόδοση

Οικολογικός σχεδιασμός συναφών με την ενέργεια προϊόντων:

Ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις

Οι οργανώσεις αυτές συμμετείχαν στη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε κατά την εκπόνηση της σχετικής νομοθεσίας:

Ευρωπαϊκές ενώσεις του κλάδου: