Полезни връзки

Тази страница съдържа връзки към сайтове за енергийната ефективност на продукти за осветление.

 

Ако търсите повече информация относно енергийната ефективност и/или продуктите за осветление, следните връзки могат да ви бъдат полезни.

Политика на Европейската комисия във връзка с енергийната ефективност

Екопроектиране на продукти, свързани с енергопотреблението:

Европейски екологични неправителствени организации

Тези неправителствени организации участваха в консултация със заинтересованите страни по време на процеса на приемане на това законодателство:

Европейски промишлени асоциации: