Labāks apgaismojums, patērējot mazāk enerģijas

Eiropas Savienībai nosakot augstākus energoefektivitātes standartus, mājsaimniecību apgaismojums Eiropā kļūst videi nekaitīgāks.

Eiropā no 2009. gada 1. septembra kvēlspuldzes un citas mazāk efektīvas spuldzes pakāpeniski aizstāj ar energoefektīvākām spuldzēm. Izmantojot energoefektīvākus apgaismes līdzekļus, Eiropas mājsaimniecības var ietaupīt enerģiju un veicināt ES izvirzīto mērķu sasniegšanu klimata pārmaiņu iegrožošanas jomā.

Šī tīmekļa vietne informē patērētājus, profesionāļus un preses pārstāvjus par šobrīd pieejamo energoefektīvo spuldžu plašo klāstu, mazāk efektīvo spuldžu veidu pakāpenisku izņemšanu no tirgus un jau ieviestajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.