Καλωσορίσατε

Ο οικιακός φωτισμός στην Ευρώπη γίνεται φιλικότερος προς το περιβάλλον, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί αυστηρότερα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 οι λαμπτήρες πυράκτωσης και άλλα είδη ενεργοβόρων λαμπτήρων άρχισαν να αντικαθίστανται σταδιακά στην Ευρώπη από ενεργειακά αποδοτικότερους λαμπτήρες. Μεταβαίνοντας σε ενεργειακά αποδοτικότερα προϊόντα φωτισμού, τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την προστασία του κλίματος.

Ο δικτυακός τόπος αυτός πληροφορεί τους καταναλωτές, τους επαγγελματίες και τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το ευρύ φάσμα οικονομικών λαμπτήρων που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά, τη σταδιακή κατάργηση των ενεργοβόρων τύπων λαμπτήρων και την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.