Více světla za méně peněz

Díky přísnějším normám týkajícím se energetické účinnosti je svícení v evropských domácnostech šetrnější k životnímu prostředí.

Od 1. září 2009 začaly být v Evropě žárovky s kovovým vláknem a další energeticky neúčinné žárovky postupně nahrazovány žárovkami s větší energetickou účinností. Přechodem na energeticky účinnější světelné zdroje mohou evropské domácnosti uspořit energii a přispět tak k dosažení cílů EU v oblasti ochrany klimatu.

Tyto internetové stránky poskytují informace spotřebitelům, odborníkům a médiím o široké škále energeticky účinných žárovek, které jsou v současné době k dispozici, o vyřazování energeticky neúčinných typů žárovek a o platných právních předpisech EU týkajících se této oblasti.