По-добра светлина с по-малко енергия

Домашното осветление в Европа е все по-екологосъобразно с приемането на по-високи стандарти за енергийна ефективност от ЕС.

На 1 септември 2009 г. крушките с жичка и други неефикасни видове крушки в Европа постепенно започнаха да бъдат заменяни от по-енергийноефективни крушки. Преминавайки към по-икономични осветителни продукти, европейските домакинства могат да спестят енергия и да допринесат за постигане на целите на ЕС за борба с изменението на климата.

Този уебсайт информира потребителите, специалистите и медиите за богатия избор от енергийноефективни крушки в момента, за постепенното изтегляне от пазара на неефикасните видове крушки и за действащите европейски закони в тази област.