Ofte stillede spørgsmål

... om udfasningen af glødepærer og om energieffektive lyskilder.

 

Klik på et emne

Hvis du ikke kan finde dit spørgsmål på listen, eller hvis du brug for yderligere oplysninger, kan du også se de ofte stillede spørgsmål fra fagfolk under Teknisk information.

UDFASNING AF GLØDEPÆRER

SP: Hvorfor har EU besluttet at udfase traditionelle glødepærer?

SV: For at reducere CO2-emissioner (med ca. 15 millioner ton om året).

Belysning kan stå for helt op til en femtedel af en husholdnings elforbrug.

De mest effektive belysningsteknologier bruger op til fem gange mindre elektricitet end de mindst effektive

Energisparepærer kan reducere en husholdnings samlede elektricitetsforbrug med 10-15 %, hvilket kan spare EU hen ved 40 mia. kilowatt-timer om året (svarer nogenlunde til det samlede årlige forbrug for Rumænien).

 

SP: Hvad kan jeg få ud af det?

SV: Ud over de langsigtede miljømæssige fordele kan energisparepærer med lethed spare dig for 50 euro (ca. 370 kr.) om året (inklusive udgifterne til pærerne).

Og det samlede beløb, der spares – 5-10 mia. euro (ca. 37-74 mia. kr.) om året – ender tilbage i EU's økonomi og er dermed med til at øge den generelle velstand.

 

SP: Hvornår og hvordan udfases de ineffektive elpærer?

SV: Lyskilder til boliger, som ikke kan leve op til EU's nye krav til energieffektivitet, udfases gradvist mellem nu og 2012.

Ingen matte glødepærer kan leve op til disse krav – de er allerede trukket af markedet.

Klare glødepærer udfases gradvist.

Pærer på 100 W eller mere er allerede blevet udfaset. Denne grænse sænkes gradvist frem til 2012 (75 W i 2010, 60 W i 2011, 40 W og derunder i 2012).

Tidslinje for udfasning af ineffektive pærer

Oversigt i fuld størrelse jpeg - 76 KB [76 KB]

 

SP: Hvor stor en del af elpærerne i EU var energi-ineffektive før de nye regler (i 2009)?

SV: Cirka 75 % (2,1 milliarder ud af et samlet tal på 3,9 milliarder pærer).

 

SP: Hvad med specialpærer (f.eks. ovnlys, julelys)?

SV: Hvis specialpærer ikke kan erstattes af energieffektive alternativer, bliver de ikke udfaset.

 

SP: Hvad med glødepærer, der ikke overholder reglerne, men som forhandlerne allerede har på lager?

SV: De kan fortsat sælges, indtil beholdningen er tømt.

Reglerne gælder kun for nye pærer, der er beregnet til salg i EU.

 

ALTERNATIVER TIL GLØDEPÆRER

SP: Hvilke alternativer findes der til ineffektive elpærer?

SV: Når de traditionelle glødepærer er blevet udfaset fra EU's marked i 2012, vil der stadig være mange pærer at vælge imellem:

 • forbedrede glødepærer (med halogenteknologi) – svarer til traditionelle glødepærer, hvad angår form og lyskvalitet, men er mere effektive
 • kompaktlysstofrør – meget effektive og med lang levetid
 • LED-pærer – meget effektive pærer med lang levetid, baseret på den nyeste teknologi.

Mere om energisparepærer

Selv om disse alternativer er dyrere i indkøb, er de samlet set billigere, fordi de bruger mindre elektricitet.

Du kan spare mellem 25 og 50 euro (ca. 185-370 kr.) om året, afhængigt af husholdningens størrelse og dit valg af pærer.

 

SP: Hvornår skal jeg bruge forbedrede glødepærer?

SV: Fordelene ved forbedrede glødepærer

 • samme form og udseende som traditionelle glødepærer
 • giver samme klare, sprøde lys
 • giver fuldt lys omgående, når de tændes
 • kan altid dæmpes
 • påvirkes ikke af den omgivende temperatur
 • billigere i indkøb i første omgang.

Ulemper

 • sparer ikke så meget energi som andre energisparepærer
 • holder meget kortere (2 år) end alternativerne (6-10 år for kompaktlysstofrør og LED-pærer)
 • generelt dyrere (højere elektricitetsomkostninger, hyppigere udskiftning)
 • fås kun i "varm hvid lysfarve" (farvetemperatur), hvilket begrænser anvendelsesområderne
 • bliver meget varme under brug (som de gamle pærer).

Brug forbedrede glødepærer:

 • hvor der er behov for klart, sprødt lys til dekorationsbelysning
 • til lys, der ikke bruges ret ofte – hvor det vil tage meget længe for en energisparepæres længere levetid og lavere elektricitetsforbrug at udligne den højere pris.

 

SP: Hvornår skal jeg bruge kompaktlysstofrør?

SV: Fordelene ved kompaktlysstofrør

 • bruger op til 80 % mindre energi end traditionelle glødepærer
 • op til 60 euro (ca. 450 kr.) i besparelser for hele pærens levetid
 • holder mindst 6-10 år (sammenlignet med 1-2 år for traditionelle glødepærer)
 • ingen risiko for forbrændinger takket være lav driftstemperatur
 • bredere udvalg af lysfarver (farvetemperaturer).

Ting at være opmærksom på

 • Standard-kompaktlysstofrørs virkemåde påvirkes af visse faktorer, såsom hyppige tænd/sluk og ekstreme temperaturer. De kan ikke dæmpes og tager tid om at nå deres fulde lysstyrke, når de tændes.
 • Men der findes specielle kompaktlysstofrør, der kan kompensere for hver af disse faktorer.

  Kontrollér på emballagen, om den pære, du køber, er egnet til hyppige tænd/sluk, dæmpning, ekstreme temperaturer eller hurtig opstart.
 • Kompaktlysstofrør er altid matte, så de kan kun frembringe blødt lys, der svarer til lyset fra matte glødepærer.
 • Når de brænder ud, må de ikke kasseres med husholdningsaffaldet. De skal leveres tilbage til butikken eller afleveres på et indsamlingssted (f.eks. den lokale genbrugsstation).
 • Hvis et kompaktlysstofrør går i stykker i boligen, og indholdet slipper ud, skal lokalet udluftes, og derefter skal pæren rengøres med en våd klud. Undgå hudkontakt med eventuelle skår og rester, og undlad at bruge støvsuger til rengøringen.

Brug kompaktlysstofrør:

 • til alle armaturer, der anvendes hyppigt eller i længere tid
 • hvor der er behov for blødt lys frem for klart, sprødt lys
  (men kontrollér på emballagen, om lysfarven svarer til det ønskede (varm hvid eller kold hvid)).

 

SP: Hvornår skal jeg bruge LED-pærer?

SV: Fordele ved LED-pærer

 • bruger op til 80 % mindre energi end traditionelle glødepærer
 • omkostningsbesparende over hele pærens levetid (ikke så meget i øjeblikket grundet høje indkøbspriser, men forventes at falde i kommende år)
 • holder mindst 10 år (sammenlignet med 1-2 år for traditionelle glødepærer)
 • ingen risiko for forbrændinger takket være lav driftstemperatur
 • kan holde til hyppige tænd/sluk
 • fuld lysstrøm med det samme, de tændes
 • bredere udvalg af lysfarver (farvetemperaturer)
 • klart, sprødt eller blødt lys efter behov.

Ting at være opmærksom på

 • LED-pærer kan i øjeblikket kun fås med lavere lysstrøm (mindre end det, der svarer til en 75 W glødepære).
 • nogle LED-pærer er temperaturfølsomme og kan ikke dæmpes – men der findes specielle LED-pærer til hvert af disse driftsforhold.
 • Når LED-pærer brænder ud, må de ikke kasseres med husholdningsaffaldet. De skal leveres tilbage til butikken eller afleveres på et indsamlingssted (f.eks. den lokale genbrugsstation).

Brug LED-pærer til:

 • alle armaturer, der anvendes hyppigt eller i længere tid.

Kontrollér på emballagen, om lysfarven svarer til det ønskede (varm hvid eller kold hvid), og om de er egnede til dæmpning eller ekstreme temperaturer.

 

SP: Hvordan kan jeg bestemme de nye elpærers lysstyrke?

SV: En pæres lysstyrke udtrykkes ofte som svarende til glødepærers watt-størrelse, f.eks. "denne 15 W energisparepære svarer til en 60 W pære".

Men eftersom glødepærer ikke længere kan fås efter 2012, er der behov for en ny metode til bestemmelse af lysstyrke.

Det bedste måleparameter er lumen, som udtrykker en pæres lysstrøm (ikke den forbrugte elektricitet, som det er tilfældet med watt-tallet).

Eksempelvis er lysstrømmen for en 60 W glødepære ca. 810 lumen. Så for at få en energisparepære, der lyser lige så meget, skal du se bort fra watt-størrelsen og se efter en pære, der yder 810 lumen.

Siden 1998 er lumen blevet angivet på emballagen omkring pærer, der bærer EU's energimærke. Fra september 2010 skal lumen angives tydeligere end watt.

Sammenligningstabel

GlødepærerEnergisparepærer
100 W1 300-1 400 lumen
75 W920-1060 lumen
60 W700-810 lumen
40 W410-470 lumen
25 W220-250 lumen

 

YDELSE, OMKOSTNINGER OG BORTSKAFFELSE

SP: Er energisparepærer dyrere end glødepærer?

SV: Nej. Kompaktlysstofrør og LED-pærer er meget billigere end traditionelle glødepærer, fordi de:

 • holder længere – lige så længe som 6-10 traditionelle glødepærer.
 • forbruger mindre elektricitet – helt ned til en femtedel af traditionelle glødepærers forbrug.

En 23 W energisparepære, som holder i seks år, vil være ca. 100 euro (ca. 745 kr.) billigere end at bruge adskillige traditionelle 80 W glødepærer i samme periode (forudsat en energipris på 0,136 euro (ca. 1 kr.) pr. kWh).

 

SP: Vil energisparepærer blive billigere?

SV: Måske, når salget stiger – men priserne er allerede faldet inden for de seneste år.

I øjeblikket koster det stadig mere at producere energisparepærer end glødepærer.

 

SP: Giver energisparepærer mindre lys?

SV: Nej – energisparepærer giver lige så meget lys som traditionelle glødepærer.

Det kan man se ved at sammenligne pærers lysstrøm i lumen (i stedet for i watt).

Eksempel: Et 15 W kompaktlysstofrør og en traditionel 60 W glødepære giver begge en lysstrøm på ca. 810 lumen.

 

SP: Hvor længe holder energisparepærer?

SV: Mellem 6 000 og 15 000 timer (kompaktlysstofrør og LED-pærer ved gennemsnitlig brug i hjemmet).

Det skal sammenlignes med 1 000 timer for traditionelle glødepærer.

Selv om de nye EU-regler indeholder krav til minimumslevetid, kan kompaktlysstofrørs levetid blive reduceret under visse forhold (se næste spørgsmål).

 

SP: Holder kompaktlysstofrør i kortere tid, hvis de tændes/slukkes hyppigt?

SV: For nogle kompaktlysstofrør er svaret ja.

Se på emballagen – her kan du se, hvor mange gange pæren kan tændes og slukkes i sin levetid.

Hyppige tænd/sluk (mere end én gang for hver times drift) kan reducere levetiden for visse kompaktlysstofrør.

Men der findes nogle kompaktlysstofrør, som er specialdesignet til hyppige tænd/sluk.

Og forbedrede glødepærer og LED-pærer påvirkes ikke af at blive tændt og slukket ofte.

SP: Er det sandt, at energisparepærer ikke kan dæmpes?

SV: Nej. Standardpærerne kan ganske vist ikke, men der findes kompaktlysstofrør og LED-pærer på markedet, som kan dæmpes, og der findes dæmpere, som kan dæmpe alle typer energisparepærer.

Læs emballagen omhyggeligt for at få oplysninger om dæmpningsevne.

Forbedrede glødepærer vil også stadig kunne købes, og de har fuld dæmpningsevne under alle forhold.

 

SP: Hvordan skal jeg bortskaffe udtjente eller ødelagte kompaktlysstofrør/LED-pærer?

Sådan bortskaffer du energisparepærer

 

SP: Tager kompaktlysstofrør længere tid om at tændes og give fuld lysstrøm?

SV: Ja – men ifølge de nye regler skal de:

 • tændes i løbet af højst 2 sekunder
 • nå 60 % af deres fulde lysstrøm inden for 1 minut.

Opvarmningstiden fremgår af emballagen.

Forbedrede glødepærer og LED-pærer giver fuld lysstrøm øjeblikkeligt.

 

SP: Er det sandt, at energisparepærer ikke altid passer i eksisterende lysarmaturer?

SV: Nogle energisparepærer passer muligvis ikke i dine armaturer – men du kan altid finde en, som passer – enten en forbedret glødepære eller energisparepære, der kan dæmpes.

 

SP: Giver energisparepærer mindre lys med alderen?

SV: Ja – i løbet af deres lange levetid vil energisparepærer gradvist udsende mindre lys – op til 30 % mindre ved slutningen af deres levetid.

Men de nye regler indeholder et minimumskrav til lysstrøm ved slutningen af en pæres levetid.

 

SP: Er det sandt, at energisparepærer ikke fungerer ved kolde temperaturer?

SV: Ja, ved ekstremt kolde temperaturer kan et standard-kompaktlysstofrør eller en standard-LED-pære miste en væsentlig del af sin lysstrøm.

Imidlertid findes der inden for begge typer pære varianter, som er specialberegnet til udendørs brug, og hvis ydelse ikke forringes i kulde (se efter disse oplysninger på emballagen).

Forbedrede glødepærer vil også stadig kunne købes, og de kan fungere ved alle temperaturer.

 

SP: Nogle af de nye pærer indeholder kviksølv – vil det øge risikoen for kviksølvforurening?

SV: Kompaktlysstofrør indeholder meget små mængder kviksølv.

Generelt er det dog sådan, at brug af disse pærer faktisk vil nedbringe kviksølvudledningen (og i særdeleshed også CO2-emissioner).

Dette er fordi, de bruger op til 80 % mindre elektricitet end glødepærer, og meget af elektriciteten genereres på kulfyrede kraftværker. Afbrænding af kul for at producere elektricitet frigiver kviksølv.

Hvis du vil have en energisparepære, der ikke indeholder kviksølv, kan du bruge LED-pærer.

 

SP: Er varmen fra glødepærer nyttig?

SV: Nej – denne varme er ikke effektiv sammenlignet med andre typer varme, og den betragtes som energispild frem for nyttig energi.

Glødepærer genererer også varme, når vejret er varmt, og der ikke er behov for varme – faktisk kan de endda øge behovet for afkøling.

Og det er ikke alle lokaler med behov for lys, der også har brug for varme.

 

SP: Hvad skal jeg gøre, hvis et kompaktlysstofrør går i stykker?

SV: Sådan bortskaffer du energisparepærer

 

SP: Kan kompaktlysstofrør gøre folk syge?

SV: Nej – dette emne er blevet undersøgt af EU's videnskabelige komité for sundhedsrisici, som konkluderede, at ved normal brug gør kompaktlysstofrør ikke folk syge.

 

OM EU-REGLERNE

SP: Er udfasningen af traditionelle glødepærer det eneste, der er omfattet af reglerne?

SV: Nej – reglerne omfatter også følgende:

 • krav til minimumsenergieffektivitet for alle pærer
 • pærers ydelse (f.eks. levetid og lysstrøm)
 • produktinformation, som skal fremgå.

Det vil gøre det lettere for dig at vælge den rigtige pære til et givet formål.

 

SP: Er beslutningen om at udfase traditionelle glødepærer baseret på videnskabelig dokumentation?

SV: Ja – før lovgivningen blev udformet, blev forskellige pæreteknologier vurderet i en omfattende undersøgelse med henblik på at bestemme deres potentielle miljømæssige fordele og deres indvirkning på forbrugere og elpæreindustrien.

 

SP: Blev de berørte interessenter hørt?

SV: Ja – forbrugerorganisationer, ngo'er og industrisammenslutninger har alle haft mulighed for at udtale sig, både under den forberedende undersøgelse og i forhold til Kommissionens tidligere arbejdsdokumenter.

 

SP: Hvorfor har EU taget så drastisk en beslutning (udfasning af glødepærer?

SV: Selv om energisparepærer har været tydeligt mærket siden 1998 som de mest omkostningseffektive pærer, har deres relativt høje indkøbspris hæmmet deres udbredelse (selv om de samlet set er billigere, når man medregner deres energibesparelser under brug).

For at rette op på dette har regeringerne i EU sammen med Europa-Parlamentet bedt Kommissionen om at indføre minimumskrav og udfase de mindst effektive pærer.

 

HVAD SKER DER NU?

SP: Er der planer om at revidere den eksisterende energimærkning af pærer?

SV: Ja – siden 1998 har emballagen omkring elpærer skullet dokumentere pærernes effektivitet på en skala fra A til G.

Denne skala vil blive undersøgt på ny for at tage højde for udfasningen af mange ineffektive pærer og lanceringen af mere effektive pærer.

Den vil også blive udvidet, så den omfatter reflektorpærer og lavspændingspærer (formodentlig i 2010).

 

SP: Hvordan vil EU garantere energibesparelser i andre sektorer?

SV: Parallelt med reglerne for elpærer er Kommissionen i færd med at forberede krav til energieffektivitet for mere end 20 andre produktgrupper, såsom fjernsyn, varmekedler, vandvarmere og elmotorer.

Der er også indført lovgivning, som vil forbedre energieffektiviteten inden for andre sektorer.

Og EU opfordrer aktivt lande uden for Europa til at indføre eller forstærke tiltag til at nedbringe deres emissioner.