Често задавани въпроси

... за енергийноефективното осветление и прекратяването на продажбата на крушките с нажежаема жичка.

 

Щракнете върху някоя от темите

Ако не намерите въпроса си в списъка или се нуждаете от повече подробности, можете да прочетете пълния списък с технически въпроси в раздел „Специалисти“.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОДАЖБАТА НА КРУШКИ С НАЖЕЖАЕМА ЖИЧКА

В: Защо ЕС реши да изтегли обикновените крушки с жичка от пазара?

O: За да намали емисиите на CO2(с около 15 млн. тона годишно).

Осветлението представлява до една пета от изразходваното от дадено домакинство електричество.

Най-ефикасните осветителни технологии използват до 5 пъти по-малко електроенергия от обикновените технологии.

Енергоспестяващите крушки могат да намалят консумацията на електричество на домакинството с 10-15%, като по този начин в ЕС ще се спестят близо 40 млрд. киловатчаса на година (еквивалент на годишната консумация на Румъния).

 

В: Каква е ползата за мен?

О: Освен че ще допринесете за по-добра околна среда, с лекота ще спестите 50 евро на година (като се вземе предвид дори цената на крушките).

А спестените от всички средства – 5-10 млрд. евро годишно – ще се влеят обратно в икономиката на ЕС и ще укрепят общото благополучие.

 

В: Кога и как ще бъдат спрени от продажба неефикасните електрически крушки?

О: Крушките, които не отговарят на новите изисквания на ЕС за енергийна ефективност, ще бъдат изтеглени от пазара постепенно до 2012 г.

Нито една от матовите крушки с жичка не отговаря на изискванията – всички те вече са изтеглени.

Прозрачните крушки с жичка се изтеглят от пазара постепенно.

Крушките от 100W вече бяха спрени от продажба. Постепенно ще бъдат спрени и по-слабите крушки (75W през 2010 г., 60W през 2011 г., 40W и по-слаби през 2012 г.).

График за спирането на неефективните крушки

Таблица в пълен размер jpeg - 87 KB [87 KB]

 

В: Каква част от крушките в ЕС бяха енергийно неефективни преди приемането на новите правила през 2009 г.?

O: Около 75 % (2,1 млрд. от общо 3,9 млрд. крушки).

 

В: А какво ще стане с крушките за специални цели (напр. крушки за фурни, коледни светлини)?

О: Когато специалните крушки не могат да бъдат заменени с по-икономични техни алтернативи, те ще останат на пазара.

 

В: Какво ще стане с крушките (с нажежаема жичка), които не отговарят на изискванията, но вече са на склад при продавачите на дребно?

О: Те ще бъдат продавани до изчерпване на количествата.

Правилата важат само за нови крушки, предвидени за продажба в ЕС.

 

АЛТЕРНАТИВИ ЗА КРУШКИТЕ С НАЖЕЖАЕМА ЖИЧКА

В: Какви алтернативи съществуват за неефективните електрически крушки?

О: След изтеглянето на всички обикновени крушки с жичка от пазара на ЕС до 2012 г., все още ще имате избор между:

 • усъвършенствани крушки с нажежаема жичка (с халогенна технология) – същите по форма и качество на светлината като традиционните крушки, но по-ефективни
 • компактни луминесцентни крушки – много ефективни и издръжливи
 • светодиоди (LED) – много ефективни и дълготрайни крушки, използващи най-новата технология

Повече за енергоспестяващите крушки

Въпреки че са по-скъпи, тези алтернативи са по-евтини като цяло, защото изразходват по-малко електричество.

Ще спестите между 25 и 50 евро на година в зависимост от размера на домакинството ви и избраните крушки.

 

В: Кога да използвам усъвършенствани крушки с нажежаема жичка?

О: Предимства на усъвършенстваните крушки с жичка

 • същите по вид и форма като обикновените крушки с жичка
 • излъчват същия вид остра ярка светлина
 • светват с пълна сила от самото начало
 • силата им винаги може да се регулира
 • не се влияят от околната температура
 • по-евтини са, поне в началото

Недостатъци

 • не са толкова икономични, колкото другите видове енергоспестяващи крушки
 • траят много по-кратко (2 години) от другите видове (компактните луминесцентни крушки и светодиодите издържат по 6-10 години)
 • по-скъпи са като цяло (по-висока консумация на електричество, по-честа подмяна)
 • съществуват само във версия „топла бяла светлина“ (цветна температура), което ограничава приложението им
 • нагряват се силно по време на употреба (също като старите крушки)

Използвайте усъвършенствани крушки с жичка

 • когато имате нужда от остра ярка светлина за декоративни отражения
 • за лампи, които използвате рядко – когато икономиите от по-ниската консумация и по-дългия живот на други по-ефективни крушки ще покрият по-високата им цена твърде бавно.

 

В: Кога да използвам компактни луминесцентни крушки?

О: Предимства на компактните луминесцентни крушки

 • използват до 80 % по-малко енергия от обикновените крушки с жичка
 • спестяват ви до 60 евро през целия си живот
 • издържат поне 6-10 години (за разлика от 1-2 години живот за обикновените крушки)
 • не рискувате да се изгорите, тъй като при работа отделят малко топлина
 • по-богат избор на цветове на светлината (цветни температури)

Какво трябва да знаете

 • Работата на стандартните крушки от този тип се влияе от някои фактори, като например честото включване и изключване и екстремните температури. Светлината на тези крушки не може да се регулира, а за достигнат до пълната си сила на светене им е нужно време.
 • Съществуват обаче специални компактни луминесцентни крушки, които могат да се справят с тези недостатъци.
  Проверете върху опаковката дали крушката, която купувате, подхожда за често включване и изключване, регулиране на светлината, екстремни температури или бърз старт.
 • Компактните луминесцентни крушки са винаги матови и затова излъчват само мека светлина, подобна на тази на матовите крушки с нажежаема жичка.
 • Когато изгорят, те не могат да се изхвърлят с домакинските отпадъци. Трябва да бъдат върнати в магазин или занесени в специални пунктове за вторични суровини.
 • Ако такава крушка се счупи у вас и съдържанието ѝ се разсипе, проветрете стаята, преди да почистите крушката с мокра кърпа. Не пипайте отпадъците с голи ръце и не използвайте прахосмукачка за почистването.

Използвайте компактни луминесцентни крушки

 • за всички лампи, които използвате често или за дълго
 • когато се нуждаете от мека светлина, а не от остра ярка светлина
  (но проверете върху опаковката, дали цветът на светлината е този, който търсите – топло или студено бяло).

 

В: Кога да използвам крушки със светодиоди?

О: Предимства на светодиодите

 • използват до 80 % по-малко енергия от обикновените крушки с жичка
 • поради икономиите по време на живота на крушката (по-малки в момента, поради високата им цена, но тя вероятно ще спадне през следващите години)
 • издържат поне 10 години (за разлика от 1-2 години живот за обикновените крушки)
 • не рискувате да се изгорите, тъй като при работа отделят малко топлина
 • издържат на често включване и изключване
 • светват с пълна сила от самото начало
 • по-богат избор на цветове на светлината (цветни температури)
 • ярка, остра или мека светлина, в зависимост от нуждите ви.

Какво трябва да знаете

 • В момента се продават само светодиоди с ниска до средна сила на светене (не по-силни от 75-ватова крушка с жичка).
 • някои светодиоди са чувствителни на температура и не са регулируеми, но за подобни обстоятелства съществуват специални светодиоди.
 • когато крушките със светодиоди изгорят, те не се изхвърлят с домакинските отпадъци, а трябва да бъдат върнати в магазина или в пункт за рециклиране.

Използвайте крушки със светодиоди

 • за всички лампи, които използвате често или за дълго.

Проверете върху опаковката дали цветът на светлината съответства на този, който търсите ( топло или студено бяло), дали крушките издържат на екстремни температури и дали силата им на светене се регулира.

 

В: Как да преценя яркостта на новите крушки?

О: Яркостта на новите крушки обикновено се изразява чрез еквивалента във ватове в сравнение с крушките с нажежаема жичка, напр. „тази 15-ватова енергоспестяваща крушка е равна на обикновена крушка от 60W“.

Като се има предвид обаче, че крушките с жичка няма да се продават от 2012 г. нататък, трябва да използваме нови начини за оценка на яркостта.

Най-добрата мерна единица са лумените, с които се измерва силата на светене на крушката (а не използваното електричество, като при ватовете).

Силата на крушка с жичка от 60W е около 810 лумена. За да намерите също толкова ярка икономична крушка, просто търсете крушка от 810 лумена, без да обръщате внимание на ватовете.

Лумените присъстват върху опаковките на крушки, носещи „енергийния етикет на ЕС“ от 1998 г. От септември 2010 г. нататък лумените ще се показват с по-голям шрифт от ватовете.

Еквиваленти

Крушки с нажежаема жичкаЕнергоспестяващи крушки
100W1300-1530 лумена
75W920-1060 лумена
60W700-810 лумена
40W410-470 лумена
25W220-250 лумена

 

ЕФЕКТИВНОСТ, ЦЕНА И ИЗХВЪРЛЯНЕ

В: По-скъпи ли са енергоспестяващите крушки от обикновените крушки?

О: Не. Компактните луминесцентни крушки и светодиодните крушки са много по-евтини от обикновените крушки с жичка, защото:

 • траят по-дълго – 6-10 пъти по-дълго от обикновена крушка.
 • консумират по-малко електроенергия – до 5 пъти по-малко от обикновена крушка.

Енергоспестяваща крушка от 23W с живот от 6 години е около 100 евро по-евтина от обикновена крушка с нажежаема жичка от 80W през същия този период от време (при цена на 1 киловатчас енергия от 0,136 евро).

 

В: Ще падне ли цената на енергоспестяващите крушки?

О: Може би, когато продажбите на такива крушки се увеличат, въпреки че цените им вече спаднаха през последните години.

В момента производството на икономични крушки все още е по-скъпо от това на крушки с жичка.

 

В: По-малко светлина ли излъчват енергоспестяващите крушки?

О: Не, те произвеждат същото количество светлина като обикновените крушки.

Можете да се уверите в това, като сравните силата на светене на крушките, измервана в лумени (вместо мощността им, измервана във ватове).

Една 15-ватова компактна луминесцентна крушка и една 60-ватова обикновена крушка, например, излъчват еднакво силна светлина – 810 лумена.

 

В: Колко дълго издържат енергоспестяващите крушки?

О: Между 6 000 и 15 000 часа (компактни луминесцентни крушки и светодиодни крушки при средностатистическа домашна употреба).

Сравнете това с 1000 часа живот за една обикновена крушка с жичка!

Въпреки че новите правила на ЕС налагат минимални изисквания за продължителност на живот, издръжливостта на компактните луминесцентни крушки е по-слаба при определени обстоятелства (вижте следващия въпрос).

 

В: По-малко ли издържат компактните луминесцентни крушки, ако се включват и изключват често?

О: Да, но само някои от тях.

Разгледайте опаковката – там е посочено колко пъти можете да включите крушката, преди да изгори.

Честото включване и изключване (повече от веднъж на всеки час работа) скъсява живота на някои компактни луминесцентни крушки.

Някои от тях обаче са специално проектирани за често превключване.

Усъвършенстваните крушки с жичка и крушките със светодиоди (LED) не се влияят от честотата на включване.

В: Вярно ли е, че силата на светене на енергоспестяващите крушки не може да се регулира?

О: Не, не е вярно. Стандартните икономични крушки не са регулируеми, но на пазара съществуват регулируеми компактни луминесцентни и светодиодни крушки, както и регулатори на светлина, които могат да затъмнят всяка енергоспестяваща крушка.

Прочетете опаковката внимателно, за да разберете дали крушката е регулируема.

Усъвършенстваните крушки с нажежаема жичка са винаги регулируеми.

 

В: Къде да изхвърля изгоряла или счупена компактна луминесцентна или светодиодна крушка?

Изхвърляне на енергоспестяващите крушки

 

В: По-бавно ли се включват и достигат пълната си сила на светене компактните луминесцентни крушки?

О: Да – но новите правила изискват от тях:

 • да се включват за не повече от 2 секунди
 • да достигат 60 % от силата си на светене за 1 минута

Бързината на загряване е посочена на опаковката.

Усъвършенстваните луминесцентни крушки и крушките със светодиоди светват с пълна сила от самото начало.

 

В: Вярно ли е, че енергоспестяващите крушки не винаги пасват в съществуващите осветителни тела?

О: Някои енергоспестяващи крушки може да не се поберат във вашите лампи – но винаги ще намерите такива, които пасват – усъвършенствана луминесцентна крушка или регулируема енергоспестяваща крушка, например.

 

В: По-слабо ли светят енергоспестяващите крушки, когато остареят?

О: Да – с времето икономичните крушки започват да излъчват по-малко светлина – до 30 % по-малко в края на живота си.

Новите правила определят минимално изискване за силата на светене в края на живота на крушките.

 

В: Вярно ли е, че енергоспестяващите крушки не работят при ниски температури?

О: Да, при много ниски температуристандартните компактни луминесцентни крушки или светодиодни крушки могат да изгубят значителна част от силата си на светене.

Въпреки това съществуват специални крушки от този тип за употреба навън, които работят добре на студено (търсете тази информация върху опаковката).

Усъвършенстваните крушки с жичка, които продължават да се продават, също работят при всякакви температури.

 

В: Някои от новите крушки съдържат живак – ще причини ли това повече замърсяване с живак?

О: Компактните луминесцентни крушки съдържат много малки количества живак.

Като цяло обаче използването на тези крушки всъщност ще намали емисиите на живак (както и емисиите на въглероден диоксид).

Това е така, защото те използват до 80 % по-малко електричество от обикновените крушки, по-голяма част от което се произвежда от захранвани с въглища електроцентрали. Горенето на въглища за производство на електричество освобождава живак в атмосферата.

Ако искате енергоспестяваща крушка, която не съдържа живак, можете да използвате крушки със светодиоди.

 

В: Полезна ли е топлината от крушките с нажежаема жичка?

О: Не – в сравнение с други форми на отопление тя не е ефикасна и се смята за загуба на енергия, а не за полезна енергия.

Освен това крушките с жичка отделят топлина и през лятото, когато нямате нужда от нея и могат дори да увеличат необходимостта от охлаждане.

Също така не всички стаи, които се нуждаят от осветление, се нуждаят и от отопление.

 

В: Какво трябва да направя, ако компактна луминесцентна крушка се счупи у дома?

O: Изхвърляне на енергоспестяващите крушки

 

В: Могат ли компактните луминесцентни крушки да предизвикат заболявания у хората?

О: Не – този въпрос бе разгледан от Научния комитет на ЕС по здравни рискове, който заключи, че при нормално използване компактните луминесцентни крушки не представляват риск за здравето на хората.

 

ЗА ПРАВИЛАТА НА ЕС

В: Прекратяването на продажбата на обикновени крушки с жичка ли е единственото, което правилата обхващат?

О: Не – те обхващат и следното:

 • изисквания за минимална енергийна ефективност за всички видове крушки
 • ефективност на крушките (напр. продължителност на живота и сила на светене)
 • информация за продукта, която трябва да бъде посочена върху опаковката.

Всички тези неща ви улесняват при избора на подходяща за целите ви крушка.

 

В: На научни факти ли се основава решението за прекратяване на продажбата на традиционните крушки с жичка?

О: Да – преди изготвянето на закона бе направена задълбочена оценка на различните осветителни технологии, за да се определи потенциалната им полза за околната среда и въздействието върху потребителите и производителите на крушки.

 

В: Консултирахте ли се със засегнатите от решението лица?

О: Да – организации на потребители, неправителствени организации и промишлени асоциации имаха възможност да коментират по време на предварителната оценка и на изготвянето на началните работни документи на Комисията.

 

В: Защо ЕС взе толкова радикално решение (забрана на крушките с нажежаема жичка)?

О: Въпреки ясното етикетиране на енергоспестяващите крушки от 1998 г. насам като най-рентабилната алтернатива на пазара, сравнително високата им цена попречи на широката им употреба (въпреки че като цяло са по-евтини предвид спестената енергия при употреба).

В търсене на решение правителствата на ЕС и Европейския парламент помолиха Комисията да приеме минимални изисквания и по този начин постепенно да спре продажбата на най-неефективните крушки.

 

КАКВО ПРЕДСТОИ?

В: Има ли планове за преразглеждане на съществуващите енергийни етикети на крушките?

O: Да – от 1998 г. опаковките на крушките показват скала, оценяваща енергийната ефективност на крушките от A до G.

Ще преразгледаме скалата, за да вземем предвид изтеглянето от пазара на голям брой неефективни крушки и неотдавнашната поява на още по-ефективни крушки.

Ще бъдат включени и нисковолтажни и рефлекторни крушки (най-вероятно през 2010 г.).

 

В: Как ЕС ще гарантира икономиите на енергия в други сектори?

О: Успоредно на мерките за електрическите крушки, Комисията подготвя законодателство за енергийната ефективност за над 20 други групи продукти като телевизори, отоплителни котли, бойлери и електрически мотори.

Съществуват и закони за подобряване на енергийната ефективност в други сектори.

ЕС активно насърчава страните извън Европа да въведат и засилят мерките за намаляване на своите емисии.