Miks võtab EL meetmeid?

Hõõglambid on olnud usaldusväärsed valgusallikad aastakümneid – mis kasu me alternatiivsetest lampidest saame?
Selgitab Euroopa energeetikavolinik Günther Oettinger.

 

  • EL on keelanud kasutada vanamoodsaid hõõglampe, mille võimsus on 100W või rohkem, ning alustanud üleminekut keskkonnasõbralikumale valgustusele.
  • EL kõrvaldab Euroopa turult järk-järgult kõik energiakulukad lambid.
  • Aastaks 2020 säästetakse sel viisil selline hulk energiat, mida kasutab 11 miljonit majapidamist aastas. Samal ajal väheneb majapidamiste keskmine elektriarve 25 euro võrra aastas.

Günther H Oettinger, energeetikavaldkonna eest vastutav Euroopa Komisjoni liige

 

Järkjärguline üleminek

Uute eeskirjade aluseks on põhjalikud teadusuuringud ning tarbijaorganisatsioonide ja asjaomase tööstusharu soovid.

Seepärast loobutakse ebatõhusast valgustusest järk-järgult aastate jooksul, et tarbijatel ja ettevõtjatel oleks võimalik muudatusega samm-sammult kohaneda.

Kauakestvam ja odavam

Tõhusamad kaasaegsed lambid pakuvad samu eeliseid ning rohkemgi veel kui nende eelkäijad.

Üleminekuga kompaktluminofoorlampidele on perekondadel ja ettevõtetel võimalus vähendada oma mõju kliimamuutustele ning samaaegselt säästa raha.

Esialgsed suuremad kulud tehakse kiiresti tasa, sest need lambid kulutavad üksnes veerandi või viiendiku sellest elektrist, mida kulutavad hõõglambid, ning peavad samas 6–10 korda kauem vastu.

Oma tööea jooksul on ühe kompaktluminofoorlambiga võimalik säästa ligikaudu 60 eurot. Mida rohkem inimesi neid uusi lampe ostab, seda odavamaks need muutuvad.

LED-lambid – tulevik?

Valgusdiood (LED-lamp) on veel üks energiasäästlike lampide liik, mis pakub veelgi rohkem võimalusi. Olles sama tõhusad kui kompaktluminofoorlambid, ei sisalda LED-lambid elavhõbedat ning on palju pikema tööeaga.

Vanade lampide optimeerimine

Selleks et muuta üleminekut lihtsamaks, võite siiski jätkuvalt kasutada täiustatud hõõglampe, mille puhul kasutatakse halogeentehnoloogiat.

Need näevad vägagi vanade lampide moodi välja ning toodavad sama liiki ning sama kvaliteediga valgust kohe nende sisselülitamisel.

Suurem valik

Paradoksaalsel moel suurendab ebatõhusa valgustuse keelustamine tarbijate jaoks valgustusliikide valikut. Suurenenud nõudlus alternatiivide järele tingib selle, et ettevõtted viivad uut liiki lambid turule kiiremini kui nad oleks seda muidu teinud.

Pakendamine ja ohutus

Lambipirne käsitlevates õigusaktides on sätestatud selged pakendamise ja märgistamise nõuded, võimaldades teil olla lampi ostes teadlik sellest, kui pikk on selle tööiga, kui palju energiat see kulutab, milline on selle toodetava valguse kvaliteet ning kuidas kasutatud või katkistest lampidest kõige paremini vabaneda.

On olemas ka ELi eeskirjad, mis käsitlevad kompaktluminofoorlampide kasutusest kõrvaldamist, mis nõuab erilist tähelepanu.

Sama ere sama kaua

Vastupidiselt levinud arusaamale toodavad kompaktluminofoorlambid sama palju valgust kui tavapärased lambid. See ilmneb, kui võrrelda pakendil esitatud andmeid ereduse kohta.

ELi eeskirjadega kehtestatakse ka nõuded seoses pakendile märgitava tööeaga, võttes aluseks, et ühes töötunnis lülitatakse lamp keskmiselt üks kord sisse ja üks kord välja. Sagedama sisse- ja väljalülitamise puhul on võimalik osta just selleks sobilik kompaktluminofoorlamp.

Günther H. Oettinger

Euroopa energeetikavolinik