Γιατί η ΕΕ ανέλαβε δράση;

Τους λαμπτήρες πυράκτωσης τους χρησιμοποιούμε εδώ και δεκαετίες. Τι θα κερδίσουμε αν τους αντικαταστήσουμε με άλλους;
Ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Γκίντερ Έτινγκερ εξηγεί:

 

  • Η ΕΕ απαγόρευσε την κυκλοφορία των παλιών λαμπτήρων πυράκτωσης των 100 W και άνω και προωθεί τη χρήση οικολογικότερων λαμπτήρων.
  • Έχει αρχίσει να αποσύρει σταδιακά όλους τους ενεργοβόρους λαμπτήρες από την ευρωπαϊκή αγορά.
  • Με τον τρόπο αυτό, μέχρι το 2020 θα εξοικονομείται κάθε χρόνο ενέργεια για την ηλεκτροδότηση 11 εκατομμυρίων νοικοκυριών, ενώ οι λογαριασμοί ρεύματος των νοικοκυριών θα μειωθούν κατά μέσο όρο κατά 25 ευρώ τον χρόνο.

Γκίντερ Έτινγκερ, επίτροπος Ενέργειας

 

Σταδιακή αλλαγή

Οι νέοι κανόνες για τους λαμπτήρες βασίζονται σε έγκυρα επιστημονικά πορίσματα καθώς και στις προσδοκίες των οργανώσεων καταναλωτών και των επιχειρήσεων του κλάδου.

Έτσι, οι ενεργοβόροι λαμπτήρες θα καταργηθούν σταδιακά μέσα σε μερικά χρόνια, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να προσαρμοστούν στην αλλαγή.

Διαρκούν περισσότερο και είναι φθηνότεροι

Οι νέοι αποδοτικότεροι λαμπτήρες προσφέρουν τα ίδια πλεονεκτήματα με τους παλαιότερους και ακόμη περισσότερα.

Χρησιμοποιώντας τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO2 και συγχρόνως εξοικονομούν χρήματα.

Το υψηλότερο αρχικά κόστος γρήγορα αντισταθμίζεται, δεδομένου ότι οι λαμπτήρες αυτοί καταναλώνουν μόνο το ένα τέταρτο ή ένα πέμπτο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν οι λαμπτήρες πυράκτωσης, και επιπλέον διαρκούν 6 έως 10 φορές περισσότερο.

Σ' όλη τη διάρκεια ζωής ενός συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού εξοικονομούμε περίπου 60 ευρώ - και όσο περισσότεροι τους αγοράζουν τόσο φθηνότεροι θα γίνονται.

Λαμπτήρες LED: οι λαμπτήρες του μέλλοντος;

Οι λαμπτήρες LED (δίοδοι φωτοεκπομπής) είναι ένα άλλο είδος λαμπτήρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης που προσφέρουν ακόμα περισσότερα πλεονεκτήματα. Όχι μόνον έχουν την ίδια απόδοση με τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, αλλά επιπλέον δεν περιέχουν υδράργυρο και διαρκούν πολύ περισσότερο.

Βελτιωμένοι λαμπτήρες πυράκτωσης

Για ευκολότερη μετάβαση στον νέο τρόπο φωτισμού, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα βελτιωμένο είδος λαμπτήρα πυράκτωσης που χρησιμοποιεί την τεχνολογία του αλογόνου.

Αυτού του είδους οι λαμπτήρες μοιάζουν πολύ με τους παλιούς και έχουν το ίδιο είδος και την ίδια ποιότητα φωτός.

Μεγαλύτερη επιλογή

Κατά ένα παράδοξο τρόπο, η κατάργηση των ενεργοβόρων λαμπτήρων δίνει στους καταναλωτές περισσότερες δυνατότητες επιλογής. Ανταποκρινόμενες στη ζήτηση για εναλλακτικούς λαμπτήρες, οι επιχειρήσεις τοποθετούν στην αγορά νέα είδη λαμπτήρων πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα έκαναν σε άλλη περίπτωση.

Συσκευασία και επισήμανση

Η νομοθεσία για τους λαμπτήρες περιλαμβάνει υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τη συσκευασία και επισήμανση, έτσι ώστε να γνωρίζει ο καταναλωτής, όταν αγοράζει έναν λαμπτήρα, ποια είναι η διάρκεια ζωής του, πόση ενέργεια καταναλώνει, τι είδους φως παράγει και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αχρήστευσής του, αν καεί ή σπάσει.

Υπάρχουν επίσης κανόνες της ΕΕ σχετικά με την αχρήστευση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού, η οποία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Η ίδια φωτεινότητα για την ίδια διάρκεια

Αντίθετα με ό,τι πιστεύει ο πολύς κόσμος, οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού μπορούν να παράγουν την ίδια ποσότητα φωτός που παράγουν και οι συμβατικοί λαμπτήρες. Αρκεί να συγκρίνετε τον βαθμό φωτεινότητας που αναγράφεται πάνω στη συσκευασία.

Οι κανόνες της ΕΕ προβλέπουν επίσης την υποχρέωση αναγραφής της διάρκειας ζωής πάνω στη συσκευασία, σύμφωνα με έναν υπολογισμό που βασίζεται στον μέσο όρο ενεργοποίησης του διακόπτη (άναμμα-σβήσιμο) ανά ώρα λειτουργίας του λαμπτήρα. Και αν θέλετε ν' αναβοσβήνετε ακόμη πιο συχνά το φως, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους ειδικά σχεδιασμένους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.

Γκίντερ Έτινγκερ

Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης