Защо се намеси ЕС?

Електрическите крушки с нажежаема жичка ни служиха вярно десетилетия наред. Какво ще спечелим, като ги заменим с други?
Европейският комисар по енергетика Гюнтер Йотингер обяснява.

 

  • ЕС забрани старите крушки с мощност 100W и повече и започна поетапно преминаване към по-екологично осветление.
  • Съюзът постепенно премахва всички неикономични крушки от европейския пазар.
  • По този начин до 2020 г. ще бъде спестена енергия за електроснабдяване на 11 млн. домакинства годишно, като в същото време средните разходи за електричество на домакинство ще спаднат с 25 евро на година.

Гюнтер Йотингер, европейски комисар по енергетика

 

Постепенна промяна

Новите правила за крушките са основани на задълбочени научни изследвания и са съобразени с желанията на потребителските организации и промишлеността.

Неикономичните осветителни тела ще бъдат постепенно изтеглени от пазара за няколко години, за да могат потребителите и компаниите да се адаптират към промяната.

По-дълготрайни и по-евтини

По-ефективните съвременни крушки притежават всички предимства на предшествениците си, но имат и много други.

Чрез преминаване към компактни луминесцентни крушки семействата и компаниите могат да намалят негативния си принос към изменението на климата и в същото време да спестят пари.

Първоначалната по-висока цена бързо се компенсира, тъй като тези крушки използват само една четвърт или една пета от електричеството, консумирано от крушките с нажежаема жичка, а жизненият им цикъл е от 6 до 10 пъти по-дълъг.

По време на своя жизнен цикъл една компактна луминесцентна крушка ще ви спести около 60 евро, а тъй като повече хора ще купуват такива крушки, те ще стават и по-евтини.

Светодиодите ли са бъдещето?

Светодиодите са друг вид енергоспестяващи крушки, предлагащи още повече предимства. Ефективността им е същата като на компактните луминесцентни крушки, но те не съдържат живак, а и жизненият им цикъл е много по-дълъг.

Усъвършенстване на старите крушки

За да се улесни прехода, хората могат да продължат да използват усъвършенствани крушки с нажежаема жичка с халогенна технология.

Те много приличат на старите крушки и предоставят същия вид и качество осветление незабавно след включването си.

По-голям избор

Парадоксално, но забраната на неикономичните осветителни тела дава на потребителите по-голям избор на видове осветление. В отговор на търсенето на алтернативи компаниите пускат на пазара нови видове крушки по-бързо, отколкото биха го направили иначе.

Опаковка и безопасност

Законодателството за електрическите крушки включва изисквания за опаковането и ясното етикетиране, за да знаете колко дълъг е жизненият цикъл на крушката, колко енергия използва тя, какво е качеството на произвежданата от нея светлина, и по какъв начин е най-добре да изхвърлим използвани или счупени крушки.

Съществуват и правила на ЕС за изхвърлянето на компактни луминесцентни крушки, които изискват специално внимание.

Еднакво ярки и трайни

Противно на широкоразпространеното мнение компактните луминесцентни крушки могат да произведат толкова светлина, колкото и традиционните крушки с нажежаема жичка - убедете се, като сравните яркостта, отбелязана на опаковката.

Правилата на ЕС изискват също така продължителността на жизнения цикъл да бъде отбелязана на опаковката, като тя се основава на средно едно включване и изключване за всеки час работа. При по-чести включвания и изключвания можете да купите компактни луминесцентни крушки, произведени специално за тази цел.

Гюнтер Йотингер

Европейски комисар по енергетика