Energy performance contracting in Slovenia

Improve your know-how on Energy Performance Contracting by accessing the various training materials, handbooks, tools, model contracts or tender documents developed under the Intelligent Energy Europe Programme and other initiatives.

Title

Source

Date

Type

Business model

Izobraževalni moduli EESI, Poglavje 5: Napredni EPC
EPC Training module N°5
EESI 2011 Training material

EPC procurement

EPC Razpisna dokumentacija - Kazalo
Example of EPC tender documents
EESI 2009 Tenders document
EPC Vzorec pogodbe o zagotavljanju prihranka energije
EPC model contract
EESI 2011 Model contract
EPC Vzorec pogodbe Sistem javne razsvetljave v občini Poljčane
The EPC model contract system of street lighting in the municipality of Poljčane
EESI 2011 Model contract
EPC Vzorec pogodbe
Example of an EPC contract based on energy management measures
EESI 2009 Model contract
Handbook for innovative financing schemes for street lighting ESOLi 2011 Handbook
Izobraževalni moduli EESI, Poglavje 2: EPC izvedbeni proces – pripravljalne faze – analiza in ponudba
EPC training module 2
EESI 2011 Training material
Izobraževalni moduli EESI, Poglavje 3: Proces izvajanja EPC – pogodba, uvajanje in ukrepi
EPC training module 3
EESI 2011 Training material
Standardni EPC dokumenti - Javni razpis
Invitation to an EPC tender - recommendations
EESI 2012 Tenders document

Financing

Izobraževalni moduli EESI, Poglavje 4: EPC finančni koncepti, omejitve, interesi in priporočila
EPC Training module N°4
EESI 2011 Training material

General overview

Izobraževalni moduli EESI, Poglavje 1: Vsebina in definicije
EPC Training module N°1
EESI 2011 Training material
Pogodbeno znižanje stroškov za energijo
EPC general overview
EESI 2011 Training material

Market analysis

Framework Conditions for Energy Performance Contracting in Slovenia EESI 2010 Handbook
National Report on the Energy Efficiency Service Business in Slovenia ChangeBest 2010 Handbook

Policy recommendation

Izvedba ukrepa v okviru drugega Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2011-2016
National policy recommendations for the development of the EPC market in Sweden
EESI 2011 Handbook

Quality certification

SKUPNI EVROPSKI MODEL ZA ZAGOTAVLJANJE IN UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI NA PODROČJU ZELENIH ENERGETSKIH STORITEV
How ESCOs can increase their customers' satisfaction?

Prometheus 2012 Handbook

Last update: 19/01/2015 | Top