Energy performance contracting in Slovakia

Improve your know-how on Energy Performance Contracting by accessing the various training materials, handbooks, tools, model contracts or tender documents developed under the Intelligent Energy Europe Programme and other initiatives.

Title

Source

Date

Type

EPC procurement

ENERGETICKÉSLUŽBY PRE VEREJNÝ SEKTOR
EPC training module 2
EESI 2011 Trianing material
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania projektov EPC použitím metódy „Súťažný dialóg“
How to prepare the contract notice of for an EPC?
EESI 2011 Tenders document
Vzorovú štruktúru EPC zmluvy (na príklade z ČR)
EPC model contract based on the CZ market
EESI 2011 Model contract
Vzorovú štruktúru EPC zmluvy (na príklade zo SR)
EPC model contract (SR)
EESI 2009 Model contract
Základné princípy a postup obstarávania EPC projektov
How to tender an EPC?
EESI 2011 Tenders document

Financing

FINANCOVANIE PROJEKTOV EPC  
EPC Training module N°3
EESI 2011 Training material

General overview

EPCprístup: základnéinformácie a súvislosti Energetickéslužby v legislatíve SR  
EPC Training module N°1
EESI 2011 Training material

Market analysis

National Report on the Energy Efficiency Service Business in Slovakia ChangeBest 2010 Handbook

Policy recommendation

Pozičný dokument EPC (návrh) Analýza súčasného stavu a odporúčania politík zameraných na rozvoj EPC na Slovensku
National policy recommendations for the development of the EPC market in Slovakia
EESI 2011 Handbook

Monitoring and evaluation

Financovanie EPC projektov
How to structure financing of EPC projects?

EESI 2011 Handbook

Stanovenie referenčnej spotreby energie a verifikácia úspor
How to prepare a baseline?

EESI 2011 Handbook

Last update: 19/01/2015 | Top