News feeds

Gas_electricity

Konsumenträttigheter

El och gas för din bostad eller ditt företag

Vad har du för rättigheter?

Tack vare EU är du som konsument nu bättre skyddad och kan välja det gas- och elavtal som passar dig bäst.

Nu är makten din! 

Klicka på länken för ditt land för att få veta mer om dina rättigheter.

Välj land pdf - 225 KB [225 KB] Välj land

Gemensam kontaktpunkt

Den gemensamma kontaktpunkten i varje land hjälper dig att hitta information om vilka rättigheter du har och hur du löser tvister.

Öppen och jämförbar prissättning

El- och gasföretagen måste tydligt informera om sina priserbjudanden och tariffer och förklara sina räkningar. På så sätt kan du jämföra priserna online med hjälp av olika prisjämförelseverktyg.

Snabba och enkla förfaranden

Företagen måste se till att du snabbt (inom tre veckor) och enkelt kan byta till det företag (leverantör) som du har valt.

Energiföretagen är också skyldiga att hålla hög kvalitet på sina tjänster och handläggningen av klagomål. Du kan exempelvis använda alternativ tvistlösning för att snabbt och effektivt lösa tvister utanför domstol.

Skydd för alla

Alla EU-länder måste sörja för en hög konsumentskyddsnivå, särskilt för utsatta grupper. Framför allt måste de bekämpa energifattigdom där sådan förekommer. Exempel på åtgärder är stöd till förbättrad energieffektivitet och förmåner inom socialförsäkringssystemen för att säkra elförsörjningen.