Navigacijska pot

News feeds

Gas_electricity

Pravice potrošnikov

Oskrba z električno energijo in zemeljskim plinom za gospodinjstva in podjetja.

Ali poznate svoje pravice?

Po zaslugi Evropske unije so potrošniki zdaj bolje zaščiteni in lahko izberejo najugodnejšega dobavitelja zemeljskega plina in električne energije.

Zdaj imate moč vi! 

Več informacij o pravicah potrošnikov boste našli na povezavah za vašo državo.

Izberite državo pdf - 225 KB [225 KB] Izberite državo

Enotna kontaktna točka

Na enotnih kontaktnih točkah v državah EU se lahko potrošniki seznanijo s svojimi pravicami in možnostmi reševanja sporov.

Pregledne in primerljive cene

Dobavitelji električne energije in zemeljskega plina morajo potrošnikom zagotavljati pregledne informacije o cenikih in tarifah na računih in jim z orodji za primerjanje cen omogočiti primerjavo cen.

Hitri in enostavni postopki

Podjetja morajo vzpostaviti hiter in enostaven postopek, ki potrošnikom omogoča izbiro in zamenjavo dobavitelja (v manj kot treh tednih).

Potrošniki so upravičeni do kakovostne oskrbe, ponudniki energetskih storitev pa morajo vzpostaviti ustrezne mehanizme za reševanje njihovih pritožb. Uporabijo lahko tudi alternativno reševanje sporov za hitro in učinkovito izvensodno reševanje sporov.

Varstvo za vse

Vse države članice EU morajo uveljaviti visoke standarde varstva potrošnikov, zlasti za tiste, ki zaščito najbolj potrebujejo. V tem smislu morajo po potrebi sprejeti ustrezne ukrepe za zagotavljanje energije tudi socialno šibkejšim. Takšna ukrepa sta denimo zagotavljanje socialne pomoči za električno energijo in podpora izboljšanju energetske učinkovitosti.