Navigačný riadok

News feeds

Gas_electricity

Práva spotrebiteľov

Odber elektriny a plynu pre vašu domácnosť či podnik.

Viete, aké sú vaše práva?

Ako spotrebitelia ste teraz vďaka EÚ lepšie chránení a máte právo si vybrať tú ponuku na dodávku plynu a elektrickej energie, ktorá najviac vyhovuje vašim potrebám a možnostiam.

Teraz je tá moc Vaša! 

Viac informácií o svojich právach nájdete na stránkach venovaných jednotlivým krajinám.

Vyberte si krajinu pdf - 225 KB [225 KB] Vyberte si krajinu

Jednotné kontaktné miesto

V každej krajine vám jednotné kontaktné miesto poskytne informácie o vašich právach a možnostiach riešenia sporov.

Transparentné a porovnateľné ceny

Spoločnosti, ktoré v súčasnosti ponúkajú na trhu elektrickú energiu a/alebo plyn, musia zákazníkom poskytovať transparentné informácie o svojich cenových ponukách/tarifách a uvádzať presné ceny na faktúrach. Cenové ponuky jednotlivých spoločností si tak môžete porovnať online pomocou porovnávacích nástrojov.

Rýchle a jednoduché postupy

Spoločnosti vám musia rýchlo (za menej ako 3 týždne) a jednoducho umožniť prechod k inej spoločnosti (dodávateľovi) podľa vášho výberu.

Takisto máte právo, aby vám dodávateľ energií poskytoval dobrú úroveň služieb a zabezpečil riadne vybavenie prípadných sťažností. Napríklad by ste mali mať možnosť alternatívneho riešenia sporov formou ich rýchleho a účinného mimosúdneho riešenia.

Ochrana pre všetkých

Všetky krajiny EÚ musia zabezpečiť vysoké normy ochrany spotrebiteľa, najmä tých, ktorí túto ochranu potrebujú najviac. Musia najmä prijať opatrenia na boj proti energetickej chudobe u rizikových skupín. Medzi príklady takýchto opatrení patria dávky prostredníctvom systému sociálneho zabezpečenia určené na dodávky elektrickej energie alebo podpora energeticky úsporných projektov.